Aktuell kommentar - vecka 28/00:

 

 

Vem är UNHCR?

"De västeuropeiska ländernas flyktingpolitik med hårda regler för asylsökande bidrar till att människosmugglingen ökar, hävdar FN:s flyktingkommissariat i en ny rapport."

Så skriver Svenska Dagbladet den 8/7 -00, i en artikel med rubriken "FN sågar EU:s flyktingpolitik".

 


Vilka är FN? Är inte det vi alla, medborgarna i de länder som är medlemmar i Förenta Nationerna?

Men det "FN" som här uttalar åsikter är några tjänstemän på UNHCR, eller personer som fått i uppdrag att göra en UNHCR-rapport.

SvD:

"Europas regeringar bär ansvar för att människosmugglingen ökar. Genom den allt striktare flyktingpolitiken tvingas många flyktingar använda illegala medel för att komma in i Europa." 1)

"I dag finns väldigt få lagliga sätt för flyktingar att ta sig in i EU-länderna ... skriver UNHCR i rapporten.

Den överväldigande trenden är att västeuropeiska regeringar försöker hejda flyktingarna på vägen, och hålla dem kvar i regionen kring hemländerna som de flyr ifrån, heter det. Istället borde man utarbeta planer för att hjälpa flyktingar att komma ifrån regionen där de är förföljda till säkerhet i Västeuropa."

"Varje år tar EU-länderna emot 250.000 asylansökningar, men bara en bråkdel får asyl som konventionsflyktingar. Enligt UNHCR blir europeiska regeringar alltmer snåla med att ge politisk asyl, 'en fundamental mänsklig rättighet'. Och ju tuffare man blir mot flyktingarna, desto mer uppmuntras illegal människosmuggling - eftersom det till sist blir enda alternativet..."

Denna UNHCR-rapport kommer "lägligt", efter de många dödsfallen i Dover. Den ligger också i linje med aktuella krav från diverse mediafolk om att EU-länderna, för att undvika fler olyckor, måste öppna sina gränser utåt.

"En fundamental mänsklig rättighet" 2). Det må vara en rättighet att söka asyl, men inte att få det - inte om man inte har asylskäl. Även om man har asylskäl är det inte en rättighet att få det i Västeuropa - asyl ska man få i närmaste land som undertecknat Genevekonventionen.

Här driver alltså UNHCR 3) linjen att Västeuropa skulle ha en skyldighet att öppna sig för massinvandring från bl.a. Afrika. Det är helt nya tongångar, jämfört med tidigare.

Då Thorvald Stoltenberg var chef för UNHCR framhöll han hur mycket mer de kostade att ta emot flyktingar i västländerna, jämfört med att hjälpa dem i närområdet och hur mycket mer västländerna totalt sett satsade på det förra jämfört med det senare.

Varför kan inte varje kontinent ta hand om sina egna skyddsbehövande? Varför kan inte förföljda européer söka asyl i andra europeiska länder, förföljda afrikaner söka asyl andra afrikanska länder, osv?

Det vore poänglöst. Därför att i själva verket handlar det om migration mer än om flykt. Afrikaner vill lämna sina hemländer för att få det materiellt bättre. Det kan de inte få i ett annat afrikanskt land 4) .

Migration kan inte vara en lösning på världens fattigdoms- och överbefolkningsproblem. Även om Västeuropa fördubblade sitt invånarantal skulle det inte absorbera mer än ett par års befolkningsökning i världen. 5)

 


Det är inte första gången som "UNHCR" profilerar sig på detta sätt.

Den svenska regeringen kom i våras med en proposition om tillfälliga uppehållstillstånd i massflyktsituationer. Det skulle betyda att alla inte genast fick lägga in asylansökningar och inte genast fick fulla bidragsnivåer. UNHCR:s tjänstemän sade då ifrån, och den svenska regeringen vek sig. Propositionen omarbetades och de kontroversiella förslagen ströks.

 


Dessförinnan hakade UNHCR-tjänstemännen på en då aktuell mediakampanj för ökad invandring till Västeuropa mot bakgrund av sjunkande nativitet där och stora ålderskullar som snart ska gå i pension. Invandrare behövs som arbetskraft, för de västeuropeiska ländernas skull.

Plötsligt låter "UNHCR" begreppen arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring flyta samman. 6)

 


UNHCR är till för att skydda flyktingar och "lösa" flyktingproblem. Än viktigare borde vara att motverka uppkomsten av flyktingsituationer.

Skulle Västeuropas regeringar följa UNHCR-tjänstemännens recept, då får vi alltmer konfliktfyllda samhällen i Västeuropa. Och UNHCR kan få en ny flyktingström att hantera, i en ny riktning. 7)

 


 Se vidare:

Brev till UNHCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Varför låser vi våra bostäder? Har vi rätt att göra det? Det gör ju att de som vill kan tvingas ta till illegala metoder för att komma in!

2) Helgarderat: Just har "UNHCR" drivit ett pragmatiskt resonemang. Här skarvar man på med ett principiellt/moraliskt.

3) "UNHCR" - dvs vissa personer på kontoret där.

4) Sydafrika undantaget, men även det landet försöker ju skydda sig från invasion.

5) Den årliga befolkningsökningen i världen ligger kring 100 miljoner människor.

6) På så vis trollar man bort ett dilemma. Allt stämmer: invandringen blir bra för alla berörda parter. "UNHCR" har därmed svingat sig upp till en högsta nivå av politisk korrekthet.

7) Vad ska man kalla detta? "Sysselsättningsskapande åtgärder"? Om brandmän agerade som dessa UNHCR-tjänstemän gör, då skulle de fara omkring och anlägga bränder.