Augusti 2000

Metro, 7/8:

"DYRBARA SKOLBRÄNDER

Anlagda bränder i skolor och på daghem blir ett allt kostsammare samhällsproblem. I Stockholm är Tensta, Rinkeby och Farsta särskilt utsatta.

Cirka 10.000 bränder anläggs varje år i Sverige. Storstäder drabbas hårdast... I Stockholm är det främst skolor och daghem i sociala problemområden som råkar ut för anlagda bränder."

"70 procent av de anlagda bränderna anläggs av ungdomar under 20 år. Ofta har de problem i skolan..."

"En skol- eller dagisbrand kostar försäkringsbolagen runt 40 miljoner kronor."