Oktober 2000

Nytt folkhälsoproblem

Polisen statistik över anmälda gaturån må visa en sak - det faktiska gatuvåldet har ändå minskat. Det har nu nått en sådan omfattning, att man kan tala om ett folkhälsoproblem.


Ur Metro den 13/10 2000:

"KRAFTIG ÖKNING AV GATUVÅLDET

I år kommer uppskattningsvis 2.100 personer att söka sig till Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm efter att ha blivit utsatta för gatuvåld.

Det är en ökning av misshandelsfallen med 30 procent på tre år, enligt en rapport från Södersjukhuset.

I nästan hälften av fallen har den misshandlade attackerats av flera gärningsmän. Sju av tio misshandlade hade aldrig sett sin angripare förut."

En vårdchef uttalar sig:

"- För oss har misshandelsfallen blivit ett folkhälsoproblem. Vi kan ha 40 fall under en enda helg. Det tär mycket på de resurser som finns...

Han leder också sjukhusets särskilda antivåldsgrupp, som skrivit rapporten. Där slås fast att gatuvåldet i Stockholm ökar, vilket bland annat länskriminalen förnekar.

- Skillnaden beror säkerligen på polisens stora mörkertal. Vi vet att åtminstone 45 procent av de misshandlade som kommer till oss inte anmäler vad som hänt till polisen, säger han.

Rädsla för repressalier är en anledning till att offer väljer att inte anmäla. Polisens långsamma handläggning av den typen av ärenden är ett annat skäl. Men viktigast är nog ändå att en stor andel av misshandelsoffren är kriminella och därför inte vill blanda in polisen."


Ur "Stockholm NEWS" den 13/10 2000:

"Misshandel i city en fara för folkhälsan"

"Fortsätter våldstrenden som hittills kommer cirka 2000 misshandelsoffer att ha behandlats på Södersjukhuset när året är slut. Antalet patienter med misshandelsskador är fler än strokepatienter och hjärtinfarkter.

Det typiska brottsoffret är en alkoholpåverkad man mellan 18 och 34 år som blivit misshandlad på offentlig plats. Undersökningen visar också att misshandeln oftast sker på helger och nätter..."