PRESSMEDDELANDE
från Medborgerliga Studiegrupper (MSG), den 15 mars 2001:

Yttrandefrihet för vem?

1996 var yttrandefriheten viktig. Våra två stora kvällstidningar Aftonbladet och Expressen manifesterade ett så starkt engagemang i frågan, att de lät Expo nr 3/96 gå med som gratisbilaga den 10 juni.

Är yttrandefriheten år 2001 lika viktig som den var år 1996?

Är det lika viktigt att andra grupper har yttrandefrihet som att Expo har det? Eller betyder "yttrandefrihet" frihet att yttra sig bara för dem som tycker som en själv?

Vad finns idag kvar av 96 års engagemang för yttrandefrihetens principer på redaktionerna för de båda kvällstidningarna?

- Frågan inställer sig, då både Aftonbladet och Expressen inbjudits till paneldebatten "YTTRANDEFRIHETEN I SVERIGE" den 17 mars, men ingen av kvällstidningsredaktionerna vill låta sig representeras där.

- Nej har det blivit även från Svenska Journalistförbundet. SJF anser sig inte ha resurser att deltaga.

- Framförallt har det blivit nej från tidskriften Expo.

Just Expos närvaro kunde varit lämplig med tanke på att i fokus för mötesdiskussionen kan komma att stå bl.a. stängningen av Passagens chatsajt konferens-politik och Öppna Kanalens nej till Medborgerliga Studiegrupper. I båda dessa sammanhang har ju Expo agerat.


 Se vidare:

Expos makt

Expo säger nej

Expo och yttrandefriheten