Ack ja

Här följer Expos svar på MSG:s inbjudan till paneldebatt om yttrandefriheten den 17 mars.

Först svaret per e-mejl (som Expo även tillställde övriga inbjudna), sedan den text som Expo lade ut på sin websida (men som försvann efter två dagar).

I klickpunkter MSG:s kommentarer:

 


Tack för inbjudan till paneldebatt; dessvärre måste jag nog av flera skäl avböja medverkan från Expos sida.

- Dels har Expos medarbetare som princip att aldrig delta i offentliga arrangemang tillsammans med högerextremister eller invandrarfientliga grupper, helt enkelt därför att vi inte vill bidra till att skänka legitimitet till den sortens företeelser. Det är alltså samma svar som jag gett Sverigedemokraterna och liknande organisationer som velat ha min medverkan i något sammanhang.

- Dels föreställer jag mig att en debatt oss emellan, inte kommer att vara så värst meningsfull eftersom er linje tycks vara att varje journalist som i något avseende dristar sig till att granska Blågula frågor utgör ett hot mot yttrandefriheten.

Slutsatsen är inte alltför långsökt. Jag påminner om att du redan 1995 skrev brev till våra sponsorer i form av ABF och olika politiska ungdomsförbund och protesterade mot att de gav stöd till Expo. Detta var alltså mindre än en månad efter att det allra första numret av Expo utkommit och vid en tidpunkt då vi ännu inte skrivit något om Blågula Frågor med undantag för en sakligt korrekt nyhetsnotis som huvudsakligen informerade om att tidningen Miljömagasinet argumenterade för att dåvarande miljöpartisten Anders Sundholm skulle uteslutas ur partiet och att du gett ut en skrift.

Om Expo ska dra någon slutsats av detta så är det väl möjligen att du argumentar för att Expo inte får nämna Blågula Frågor i vår tidning, eftersom vi också nämner nazistiska grupper i tidningen. Ack ja. Dessvärre bestämmer vi på Expo själva innehåll och redaktionell policy i vår tidning, och dessbättre besitter både ABF och politiska ungdomsförbund stor klokskap och valde att fortsätta att stödja Expo.

I samma brev konstaterade du att Expos utgivning "uppenbarligen är en del av förklaringen till massmediadrevet mot Blågula Frågor". Eftersom Expo vid den tiden existerat i tre veckor och vår sammanlagda granskning av BGF omfattade sex meningar, måste det konstateras att Expo antingen haft ett ofantligt större genomslag än vad vi själva kunnat föreställa oss eller att vi har rätt i våra misstankar att BGF agerar rättshaveristiskt. Det du kallar massmediadrevet - d v s att journalister läser innantill och drar slutsatser av vad BGF säger och gör - hade då pågått väsentligt längre tid. I vilket fall känns det meningslöst att diskutera med er under sådana förutsättningar.

Med vänliga hälsningar

Stieg Larsson/Expo

 


Blågula Frågor vill debattera
yttrandefrihet med Expo

Tidskriften Blågula Frågor (BGF), som leds av Jan Milld och Anders Sundholm, har sedan flera år blivit välkända namn i refuseringskorgarna på tidningsredaktioner i landet. Detta har i sin tur resulterat i att redaktörer fått ta emot ett stort antal brev och telefonsamtal från BGF, som hävdar att det pågår en konspiration. BGF har i många år beskrivit journalister som en "ockupationsmakt" och påstått att det existerar en "multikulturell lobby" bestående av kända mediapersoner som vill "tysta invandringskritiker".

De senaste månaderna har BGF bedrivit en storartad fejd med Stockholms när-TV, Öppna kanalen, vars styrelse sagt nej till en begäran från BGF:s nystartade frontorganisation Medborgerliga Studiegrupper (MSG) att få sända propaganda i TV. Styrelsen fattade sitt beslut efter att ha läst MSG:s plattform, som bland annat hävdar att det pågår en "offensiv mot det svenska" med "massinvandring och det mångkulturella som spjutspets".

MSG beskriver sig själva som en »kulturell moståndsrörelse« mot den anti-svenska "offensiv" som invandringen utgör. En av bovarna i sammanhanget är självfallet massmedia som bedriver "propaganda och indoktrinering".

En huvudfråga för MSG är att "bekämpa brottslighet". MSG:s recept är att "utlänningar som begått allvarliga brott eller upprepad brottslighet i Sverige regelmässigt utvisas" (vilket ju redan är fallet); att vid utvisningar ska hänsyn till barnens bästa "tolkas på ett annat sätt än hittills"; att rättshjälp till förbrytare avskaffas; att anonyma vittnen tillåts i rättegångar, samt att »invandringen begränsas«. Tilläggas ska att MSG:s studiematerial i ämnet till stor del hämtas från de rasistiska partierna Fremskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti. Vad det nya regelverk som MSG föreslår skulle betyda för svensk rättssäkerhet vill inte Expo spekulera i.

Avslaget att få sända i Öppna kanalen föranledde en rad angrepp på bland andra ordföranden Åke Askensten och styrelseledamoten Birger Stattin, som anklagas för diktaturfasoner. De blev raskt föremål för både JK- och JO-anmälan för att ha "diskriminerat svenska rättsprinciper". JO konstaterade inte oväntat att Öppna Kanalen är en kommunal angelägenhet som inte står under JO:s tillsyn och lämnade anmälan utan åtgärd. JK reagerade på liknande sätt.

I januari gick frågan vidare från styrelsen till ett årsmöte för Öppna Kanalens medlemsföreningar, som med likartad motivation också nekade MSG medlemsskap. Årsmötet beslutade dock att föreningen i likhet med andra kan köpa sändningstid.

Med anledning av att BGF/MSG nekats sändningstillstånd i Öppna kanalen vill nu organisationen arrangera en debatt i Medborgarhuset i mars.

Inbjudan har gått ut till bland annat Expo, Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, samt den antisemitiska tidskriften Salt, där herrarna Milld & Sundholm är skribenter.

En inbjudan till mötet ligger nu ute på BGF:s hemsida, vilket kan föranleda läsaren att tro att Expo har accepterat att delta i det planerade BGF-mötet.

För att undvika missförstånd vill Expo markera att vi av princip inte delar plattform med rasistiska, högerextrema eller antisemitiska grupper.

Stieg Larsson
© Expo 2001