Aktuell kommentar - vecka 11/01:

 

 

Expos makt

1996 talade Expos dåvarande redaktör Andreas Rosenlund i massmedia om att "exponera ljusskygga organisationer", vars "argument tål inte ljuset" . En rubrik löd även "vi drar upp rasisterna i strålkastarljuset". Rosenlund klagade: "istället för att försöka föra ett demokratiskt samtal ägnar sig dessa människor åt gangstermetoder".

I vilken utsträckning som Expo-redaktören då syftade på nazister eller demokratiska invandringskritiker var oklart. Nu har hursomhelst Expo inbjudits till en offentlig debatt, om yttrandefrihet. Borde inte konsekvensen kräva, att man då ställer upp?

Som bekant blev Expos svar nej.

Det är ändå inte så konstigt som det kan förefalla. Expos modell för politiskt arbete är en annan än att möta meningsmotståndare i en öppen debatt. Expo arbetar hellre genom krypskytte - i form av guilt-by-association och insinuationer, i form av stämplande, ryktesspridning och svartlistning,

 


PÅFALLANDE ÄR hur denna lilla tidskrift har ett stort inflytande inom svenska media. Det som skrivits i Expo behandlas av våra journalister som sanningar, att bara okritiskt förmedla vidare. Ibland har hela artiklar i Expo sedan dykt upp i massupplaga, som helsidesartiklar med feta rubriker. Så skedde genom Expressen den 6-7 maj 1996.

Ett annat exempel är när de båda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen den 10 juni 1996 tillsammans lät Expo nr 3/96 gå med som gratisbilaga. 1)

Nyligen har Expo åter visat sin makt på ett konkret sätt, genom att driva fram en stängning av Passagens politiska chatsajt. 2)

I samma skede spelade Expo en roll när det gällde att stoppa MSG från att bli medlem i Öppna Kanalen i Stockholm, och sända lokal-TV.

Nu senast har det visat sig, efter att Expo tagit avstånd från deltagande i debatten en 17 mars, och att det sedan är omöjligt att få några företrädare för massmedia eller riksdagspartier att ställa upp. 3)

 


Till Öppna Kanalen uppger Stieg Larsson att Expo "i flera år bevakat" Blågula Frågor . När han således finner av BgF är "obehaglig" eller "totalitär" gör han anspråk på att ha kommit med en form av objektivt expertutlåtande. 4)

Blågula Frågor skulle med samma rätt kunna säga, att vi "i flera år bevakat" Expo, och på goda grunder kommit fram till att Expo måste få helt underkänt. Men det är Expos version som tas på allvar och vinner spridning. Det är makt!

Överhuvudtaget kan Expo bestämma bilden av andra människor, som den kommer fram i offentligheten. Det är inte du själv som avgör vem du "är", genom vad du gjort, skrivit och sagt, eller fortsätter att göra, skriva och säga - det avgör Expo och kretsen kring Expo.

Varifrån kommer Expos makt?

Det är uppenbart att tidskriften har stöd från högsta ort. När den hotades av nedläggning gick regeringens Mona Sahlin ut med en vädjan om stöd. Redan från början har en rad stora organisationer som ABF, SSU, m.fl. ställt sig bakom Expo. Tidskriften kan också visa upp en lång lista på kända personer, som solidariserar sig med den.

Frågan blir: är dessa personer lurade? Hur många av dem har klart för sig vad Expo i själva verket 5) sysslar med?

Eller handlar det om skydd, om "protection"? Gör vissa personer ett övervägande, att om de står på Expos lista över stödpersoner riskerar de inte att hängas ut på Internet, då slipper de att listas som "antisemiter"?

 


 

 Se vidare:

 Ack ja

Expo säger nej

Mötesinbjudan

Expo och yttrandefriheten

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Det blev aldrig klarlagt vilka som låg bakom attentaten mot Expos försäljningsställen. Klart är dock vilka som vann på det hela - nämligen Expo. Klart var också att Expo i sina led hade åtminstone en person med en diger "meritlista" vad gäller extrema aktioner.

2) Många av de anstötliga inläggen på Passagen under den tid Expo granskade chatsajten var förmodligen äkta, men kunde inte en del ha varit provokationer, författade av Expo-sympatisörer? Hade de etiska spärrar mot sådant? Några praktiska hinder fanns ju inte, då inläggen var anonyma.

3) Miljöpartiet hade givit ett preliminärt ja, men ändrade sig senare. Däremellan hade Expo offentliggjort med sitt ställningstagande.

4) Sina anspråk på att vara experter till trots har Expo mycket bestämda värderingar kring invandringen. Dessutom har man visat en lättsinnig hållning till fakta.

Expo kan komma undan med detta, då ingen journalist och ingen dagstidning skulle ge sig till att kritiskt granska Expo.

5) Formellt sett bekämpar Expo nazism. I själva verket är dess verksamhet ägnad att skapa nya nazister. Även direkt arbetar Expo på tvärs mot demokratiska principer. Expo - "demokratisk tidskrift" - verkar i praktiken för något helt annat än vad man utger sig för att göra.