Media tar sitt ansvar

Efter Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet blev reaktionerna starka från svenska massmedia, samtidigt som förebråelserna mot redaktör Jan Helin på AB blev skarpa: han hade som publicist inte tagit sitt "ansvar".

Detta ansvar förutsattes innebära att inte släppa fram avvikande uppfattningar kring det mångkulturella projektet.

I sak sparades det heller inte på "krutet" i argumenteringen mot det som Åkesson hade skrivit.

I Dala-Demokraten den 21/10 -09 deklarerade ledarskribenten Robert Sundberg, under rubriken "SD HAR GJORT BORT SIG":

"Redan de som läste artikeln på måndagen kunde konstatera att påståendena om muslimer var alltför grova, svepande och oklara i sin sanningshalt. Att som SD hävda att muslimer är det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget är faktiskt en rejäl överdrift."

"En gång i tiden påstod Adolf Hitler och hans nazister att judarna var av 'lägre stående ras' (än de 'högtstående arier', som nazisterna ansåg sig tillhöra) och hade makt och rikedomar som de tillskansat sig.
 
Redan med det yttrandet framstod motsägelserna tydligt, eftersom det i så fall var skickligt gjort av en så kallat 'lägre stående ras' att lyckas så bra som det påstods.
 
På liknande sätt är det med SD-påståendena om muslimer."

Avslutningsvis klämmer Sundberg i med:

"Utan någon urskillning buntas alla muslimer ihop i en massa där det inte tas hänsyn till vilka de är som enskilda individer. Att själv måla upp en grovt karikerad fiendebild och sedan slå mot den är ett klassiskt retoriskt grepp."


I Svenska Dagbladet den 25/10 -09 filosoferar en professor Per Bauhn över AB-artikeln. Det visar sig att han där läste in ungefär samma sak som (s)-skribenten på DD:

"I Åkessons resonemang finns inget utrymme för tanken att personer med muslimsk bakgrund kan ha en ljum eller rentav avvisande inställning till religionen islam."

"Medan Sverigedemokraterna gör anspråk på att tala för alla svenskar, så vill islamisterna föra alla muslimers talan."

"All identitetspolitik är fördummande", avslutar Bauhn.

Det visade sig bli många läsarkommenterar till Bauhn artikel, så många som 25. Tydligen de flesta kritiska till vad Bauhn skrivit. Redaktionen ingrep i varje fallresolut: raderade samtliga inkomna kommentarer och stängde av kommentarsfunktionen.

 

På webben blev Bauhn ändå kommentrad, t ex av bloggaren Robsten:

"'I Åkessons resonemang finns inget utrymme för tanken att personer med muslimsk bakgrund kan ha en ljum eller rentav avvisande inställning till religionen islam.'

Faktafel 1. Det finns medlemmar med just sådan bakgrund i SD och en av dem jobbar tämligen nära Åkesson råkar jag känna till. Det är helt orimligt om Åkesson inte är medveten om att det är en minoritet av muslimerna i Sverige som är fundamentalistiska."

Här kan tilläggas att Jimmie Åkesson redan i sin artikel klargjorde denna grundsyn:

"Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet."

Robsten fortsätter:

"'Medan Sverigedemokraterna gör anspråk på att tala för alla svenskar, så vill islamisterna föra alla muslimers talan'

Faktafel 4. Vem har sagt att SD talar för alla svenskar? Jag har aldrig hört det. Däremot talar SD för Sverige som nation och värnar Svenska intressen, hur det kan vara kontroversiellt är egentligen en gåta, det borde ju alla Svenska partier göra."


SVT-programmet "Lilla löpsedeln" - för barn - gasade så att säga också på:

• Åkesson hade skrivit att muslimer var "farliga"

• han hade sagt så om "alla" muslimer

"experterna" hade funnit att Åkesson på punkt efter punkt hade "fel", t ex i sitt påstående om muslimer och våldtäkter


 

SVT håller sin journalistiska fana högt även i programmet "Agenda" en 25 oktober. Inbjudna att tala inte med, utan om SD är:

- Mona Sahlin (s) (tidigare mosad i debatt mot Åkesson)

- Maud Olofsson (c) (också mosad av Åkesson)

- Lena Mellin, AB-journalist (som ansluter sig till teorin att SD-are vill vara "martyrer")

- Daniel Poohl, Expo-redaktör.

Programledare: Anna Hedenmo.

 


 Se vidare:

Brottsförnekarna

BRÅ-laborationer

En redaktörs ansvar

Hets mot "hets"