Aktuell kommentar - vecka 43/09

 

 

 

Hets mot "hets"

Det blev total panik inom etablissemanget efter Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet - samtliga partiledare i riksdagen tar avstånd, stort pådrag i massmedia, fördömanden från jurister och hot om åtal för "Hets mot folkgrupp".

Tid för eftertanke!

Antag att någon säger:

1. "Alla muslimer i Sverige är si"

2. "De flesta muslimer i Sverige är si"

3. "Vissa muslimer i Sverige är si"

Det är ju olika påståenden, med olika innebörd. Av påstående 3 följer inte påstående 2, än mindre påståenden 1.

Det påstående som väckte sådan upprördhet och som Jimmie Åkessons tillskrivs är "Muslimerna är vårt största utländska hot".

Det är ju ett påstående som ligger nära exempel 1 ovan, i varje fall förmedlar det en bild av att avse de flesta muslimer.

Så löd förvisso rubriken till Åkessons artikel, men var det någon annan är tidningens rubriksättare som stod för den? Ingenstans i texten till artikeln återfanns denna formulering.

Snarare tvärtom - Åkesson talade om "islamisering" och skrev på ett ställe så här: "Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet."

Åkesson skiljer alltså på muslimer och muslimer, närmare bestämt på å ena sidan islamister och bokstavstroende, å andra sidan muslimer i allmänhet, varav en stor andel kan vara ganska sekuläriserade.

Problemet är dock om en minoritet av hängivna och väl sammansvetsade fundamentalister kan ange tonen och bli till talespersoner för muslimer i allmänhet.

 

I den upphettade stämningen efter AB-artikeln gjordes också en glidning när man hänvisade till att muslimer kan känna sig "kränkta" av vad Åkessons skrivit. Upplever de sådana känslor, då ska den som har förorsakat dem kunna åtalas och dömas, menar man.

Här må skiljas på fakta och åsikter.

Är det t ex sant att Sverige ligger i topp beträffande våldtäkter och att förövarna ofta har muslimsk bakgrund i den bemärkelsen att de själva eller deras föräldrar är födda i muslimska länder - då måste envar stå ut med att kunna få höra det.

 

I mediastormen framträdde bland många andra Jan Andersson från BRÅ, som förnekade att Sverige har flest våldtäkter i Europa. Rimligen hade Åkesson därvid syftat på antalet fall per invånare. År 2008 var antalet anmälda våldtäkter i Sverige 5.400, att jämföra med ett årsgenomsnitt på 370 under 1950-talet. En ofattbar ökning!

Jan Andersson kom undan med att bestrida Åkessons uppgift utan att få frågan vilket annat land europeiskt land som idag har fler våldtäkter än Sverige. Det vore onekligen intressant att få ta del av!

Klart är ju att Sverige intar en särställning i Norden.

 


Robsten skriver den 19/10 -09 på sin blogg om de tre "eliterna" - den kulturella, den mediala och den politiska:

"Den kulturella eliten .. vurmar för HBT-rörelsen, feminism och det multikulturella samhället.

Dessa eliter sjunger ofta toleransens lov men uppvisar en påfallande intolerans när någon står upp för åsikter som de inte gillar, då beskylls dessa för ”intolerans” fast det är precis vad de själva just då visar upp. Denna paradox verkar de själva dock inte upptäcka trots att de också påtalar sin egen grupps överlägsna utbildning och intelligens, till skillnad från de ”bonniga” snusande mörkermännen. De sjunger demokratins lov fast de själva beter sig odemokratiskt så fort någon på allvar tycker annorlunda. De talar om deras egna fina människosyn och motståndarnas hemska människosyn, fast de inte tvekar att frysa ut och stigmatisera sina politiska motståndare på alla upptänkliga sätt. De talar varmt och ihållande om mångfald, fast deras mardröm är att ett parti med en något annorlunda agenda skall komma in i riksdagen."


Ulf Nilson på Newsmill:

"Bland vanliga svenskar, det upplever jag dagligen både vid samtal och i en överväldigande mejlskörd, finns en suddig, men utbredd känsla av att 'eliten', bestående av riksdagsmän, myndigheter och - JA! - journalister - att denna 'elit' har svikit, att de som har högre inkomst och bor i fina, invandrarfria områden, helt enkelt skiter i hur Svenne och Lisa har det.

Vi har, med andra ord, skapat inte ett, utan två vi och dom-samhällen. Lite slarvigt uttryckt, ett slags överklass, som svek landet, den stora gråa massan, som betalar fiolerna, och så dom nya, snyltare som kom hit för att få bidrag och leva på svenskarnas (i många fall påtvingade) välvilja.

Så, ungefär, ser det ut och sådan, ungefär, är bakgrunden till att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna går fram som de gör.

Jimmie artikulerar, med pukor och trumpeter, vad mååånga svenskar tror och tycker. Jimmie smeker fördomar och överdriver faror, men - och detta är just nu viktigare - han ger det tysta Sverige, det Sverige som gått och undrat varför ingen säger något, han ger detta Sverige en röst.

För detta får han applåder och att applåderna kommer att omsättas i röster 2010 kan vi vara övertygade om. Det är högst tänkbart att SD efter det valet blir en viktig - och alldeles öppen - maktfaktor i landet.

Om det blir så vet vi varför. Det beror på att det politiskt korrekta Sverige alldeles för länge försökte tiga ihjäl de misshagliga. Politiker och media smet från den viktigaste debatten på många, många år. Nu får de skylla sig själva..."


 Se vidare:

Lögnarna

Partiopinion