Droppar

 

Många droppar små...

Blågula Frågor har ställt som en målsättning att dokumentera vår svenska samtid vad gäller debatten, propagandan och indoktrinering för invandring och mångkultur, mot svenskhet och nationalitet.

Av praktiska skäl kan det inte bli något heltäckande. Vad vi kan åstadkomma blir smakprov - i bästa fall en hel del talande och typiska sådana.

Propaganda verkar ju bäst när den kan ske oupptäckt. Genom att tillräckligt många gånger upprepa ett och samma tema, i varierande tappningar, kan en "normalitet" skapas. Genom att väva in ett budskap i en längre artikel, som en slags bisats, kan det lättare sväljas.

Ibland kan "pillren" förefalla i grövsta laget, men att de för den skull blir utan verkan ska nog inte förutsättas.

 

 

Se även: