Angränsande BGF-avdelningar:
 
Externa länkar:

 

 

 

Denna BGF-sajt syftar till jämförelser med andra i-länder beträffande framförallt tre moment:

1. Invandringens omfattning och karaktär

2. Läget för invandringskritiska partier

3. Aktuella åtgärder beträffande invandring eller integration.

Därutöver intresserar vi oss för ekonomi och social trygghet.Det fanns en tid då Sverige i hela världen utgjorde ett föredöme som välfärdsstat. Så är det ju inte längre.

 

 

 

Internationella x jämförelser