Bearbetning

En komplettering av "Internationella jämförelser" påbörjas nu, såtillvida att det ska tillkomma uppgifter om:

1. demografi och migration

2. invandringskritiska partier,

3. regeringspolitik, kring invandring och integration.

Realistiskt sett blir detta ett långsiktigt arbete och ett arbete där varje hjälp välkomnas!

Kan du beträffande något land bidraga med pusselbitar, sänd dem till: janmilld@hotmail.com


Beträffande punkt 2 finns genomgående frågetecken kring det senaste valresultatet.

Därutöver föreligger oklarheter om:

a) Nederländerna

Finns det något parti utöver Pim Fortuyns lista som kan räknas som invandringskritiskt?

b) Storbritannien

Här finns ju två partier - BNP och English Democrats:

- vilket av dem är störst?

- vilka är deras bästa valresultat?

c) Frankrike

Senaste/bästa valresultat kommunalt?

d) Tyskland

Här fanns ockå två invandringskritiska partier, så sent som vid delstatsvalen år 2005: DVU och NPD.

Är DVU på väg ut nu?

e) Italien

Vilka partier finns här som kan räknas till de invandringskritiska? Något utöver Lega Nord?

f) Bulgarien och Rumänien

Dessa länder kommer nu med i EU och därmed lär tillkomma två ytterligare nationella/invandringskritiska partier i EU-parlamentet. Men vad heter dessa och hur stora är de?


Det är frågor som jag närmast söker svar på.

Jan Milld, den 4/11 -06