Aktuell kommentar - vecka 14/06

 

 

Säkerhetshänsyn

Laila Freivalds fick en del lovord efter att hon avgått. Vid stängningen av Sverigedemokraternas webbsida hade hon ändå haft vällovliga avsikter. Det fanns en reell hotbild mot svenskar. Hon vidtog sin åtgärd av säkerhetshänsyn, för att rädda liv.

Anmärkningsvärt i det sammanhanget är att hoten som sådana tas för givna. De accepteras som naturliga - inga reaktioner riktas mot dem som levererar hoten!

Till bilden hör också att Freivalds själv sedan länge varit en av tillskyndarna av den mångkultur som nu resulterat i dessa hot.

Inte ens efter den desperata åtgärden att stänga en webbsida - med en välvillig tolkning föranledd av en krisartad situation - har hörts något ifrågasättande av det mångkulturella projektet. Inte från Laila Freivalds, inte från andra företrädare för s-regeringen, inte från något av de andra partierna i Riksdagskartellen.


Säkerhetsaspekter har också aktualiserats efter bomben på pendeltåget i Södertälje, i samband med att Nationaldemokraterna hade ett evenemang i staden.

Vad blev slutsatsen av detta, från kommunpolitiker i Södertälje?

Krävde de skärpta insatser mot dem som stod bakom bomben, dvs AFA?

Nej, deras slutsats blev att åtgärder nu måste sättas in mot det tilltänkta offret för bomben. Man vill förbjuda ND att fortsättningsvis ha möten i staden.

Enligt ABC-nytt "utreder" Södertälje kommun tillsammans med polisen "om hotbilden är tillräckligt stor för att neka Nationaldemokraterna att ha partimöten".

Anders Lago (s): - Människor måste få mötas och säga vad dom vill men möten får inte skapa sådan här oro då får man fundera om man ska säga nej tilll sådana här möten.

I ett uttalande i TV har denne s-politiker tydligare. I princip var han naturligtvis för yttrande- och mötesfrihet, men... ND får ha möten "någon annanstans".

Analogin blir att om en flicka våldtagits eller en åldring rånats ska de förhindras att fortsättningsvis röra sig i den stadsdel där brotten begåtts - så att de inte provocerar till ytterligare brott där. De får "gå någon annanstans".

Tydligare kan det knappast visas hur AFA fyller en funktion för regimen.

Bilden bekräftas av hur våldsverkarna omnämns på Text-TV. De betecknas där som "antifascister".

Sant är förvisso att AFA själv kallar sig "Antifascistisk Aktion", men för att bedöma huruvida en person eller grupp i verkligheten är fascistisk eller antifascistisk måste man se till vederbörandes handlingar, och de värderingar som ligger bakom dessa.

Det räcker ju med att besöka AFA-sidor på internet för att få besked om den saken. Där förekommer njutningsfyllda beskrivningar av hur aktivister misshandlat andra människor.


Ett tredje exempel på säkerhetsresonemang gavs i SVT-programmet "Debatt" den 4/4 -06, om Ytterbyskolan i Kungälv. Temat var skolans önskan att att inför åsiktsbetyg. Som förträdare för skolan fanns i studion en kommunpoliker, en lärare i samhällskunskap och en expert på "tolerans".

Det framgick snart att problemet ur skolans synpunkt var främst svenska elever, inte invandrarelever. Det talades hela tiden om "rasism".

Problemet sades vara inte så mycket åsikter i sig som manifesterade beteenden, som kunde göra att andra elever kände sig kränkta. Till sådant kränkande beteende räknades bärande av vissa kläder, som "svennejackor".

Den som lyssnade noga kunde också notera att det ytterst rörde sig om säkerhetsaspekter:

A. Ett stort gäng (toleransexperten betonade att det inte bara bestod av invandrare) från ett område i närheten av Kungälv hade kommit dit för att misshandla unga svenskar. De var utrustade med tillhyggen och gav sig på enskilda pojkar med "svenneklädsel". Misshandeln kunde bli svår.

B. Skolföreträdarna i studion upprepade att deras förslag var föranlatt av att de "var rädda om sina ungdomar".

Alltså: det gällde att inte provocera våldsverkare att komma dit och misshandla dem. Åsikts- och beteendedrillningen var för deras eget bästa.

Detta ligger ju i linje med vad tidigare invandringsminister Leif Blomberg uttalat om integrationen: det är framförallt svenskar som ska integreras i det nya mångkulturella samhället.


På många håll, där andelen invandrare är stor, har svenska ungdomar insett vad situationen kräver. De färgar sitt hår svart.

Andra går än längre. Som framgick av en Metroartikel i mars -06 blir många brottsoffer sedan själva gaturånare och misshandlare. De har upptäckt att våld lönar sig.

Det kan väl också ses som ett sätt att svassa för dem som makt.

 

 

 

 


 Se vidare:

Underkastelse? Nej tack!

Åsiktspoliser