Aktuell kommentar - vecka 10/06

 

 

Åsiktspoliser

I ett totalitärt samhälle nöjer man sig inte med att medborgarna håller sig "lugna" och avstår från politisk aktivitet. Nej, man vill ha deras aktiva medverkan, liksom komma under huden på dem. Styra även deras känslor.

 "Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle och det ska man i Sverige vara väldigt glad för."

Laila Freivalds 1995

En kader av åsiktspoliser har nu odlats fram, för att hålla kontroll på hur vi svenskar tänker och känner. Ja, även hur folken i våra grannländer sköter sig.

Mariam Osman Sherifay, riksdagsledamot (s), framträdde i TV24 efter att protesterna mot den danska Muhammedteckningarna kommit igång. Hon betonade att man måste se protesterna i sitt sammanhang - under många år hade nämligen invandrarna, och särskilt muslimerna, i Danmark behandlats illa.

I själva verket gällde alltså protesterna inte bara, eller ens främst, teckningarna i sig. Nej, det gällde den danska invandrings- och integrationspolitiken. Denna kunde inte accepteras av Sherifay och hennes likasinnade.

Här har Mariam Sherifay alltså mäktiga personer vid sin sida. Inte bara Laila Freivalds från den svenska regeringen utan också Kofi Annan från Förenta Nationerna.

FN-chefen kräver av de europeiska länderna att de dels tar emot fler utomeuropeer, dels bättre anpassar sig till dessa. Detta innefattar att begränsa yttrandefriheten, för att ingen ska behöva riskera att kunna känna sig kränkt.

 xx

Ett annat aktuellt exempel på åsiktspolisiära åtgärder ges i Landskrona kommun i Skåne. Kommunen har där givit sina anställda en julklapp: en kokbok med recept på utländsk mat. En julklapp som inte uppskattades av alla - många skickade den tillbaka.

Ur Helsingborgs Dagblad den 13/1 -06:

"LANDSKRONAS JULKLAPP RATAD - KOMMUNDIREKTÖREN ILSKEN

Hittills har 60-talet kommunanställda i Landskrona lämnat tillbaka den julklapp man fick i fjol. Kokboken med multikulturell mat var uppenbarligen inte vad personalen önskade sig.

Tidigt i fjol våras beslöt Landskrona kommuns integrationsråd att 2005 års julklapp till de drygt 3 000 anställda skulle vara en kokbok med recept från olika länder och kulturer som motsvarar kommunens invånarprofil.

- Det var målsättningen med årets julklapp. Vi ville återspegla det mångkulturella samhälle som Landskrona är genom att visa upp den matkultur som invånarna representerar, säger kommundirektör Sergio Garay."

Sergio Garay förklarar att kommunen ska ta reda på varför de som lämnat tillbaka julklappen gjort så:

"...det kan ... finnas de som lämnar tillbaka den för att de inte sympatiserar med andra kulturer och invandrare i kommunen tror han.

- Detta ska vi gå till botten med. Det är oerhört angeläget att våra anställda delar de moralbegrepp som kommunen står för. Vi vill tydliggöra att den värdegrund som finns om hur vi ser på våra medmänniskor måste vara vägledande i alla medarbetares arbete, säger han.

Kommunen är multietnisk och det får inte finnas någon som i sitt arbete i kommunens tjänst agerar mot de lagar och det regelverk som finns när det gäller exempelvis diskriminering.

Menar du att ni ska fråga ut de medarbetare som lämnat igen julklappen om de eventuellt har något emot invandrare?

- Ja det utgår jag från att vi gör, säger Sergio Garay.

Men om någon svarar att det är just av den anledningen man inte vill ha kokboken?

- Det svaret vill vi inte ha."

Garay reserverar sig dock såtillvida att en anställd får ha sina egna värderingar privat, men i sin yrkesutövning måste "kommunens värdegrunder" gälla.

"- Om man har en negativ syn på invandrare men klarar ut att hålla den utanför sitt arbete är det ok."

Och nu ska de kommunanställda i Landskrona tas under behandling:

"För att få en bättre överblick över hur medarbetares syn på just moraliska och värdegrundsfrågor är ska man under två år genomföra en omfattande utbildning.

- Vi börjar med cheferna och kommer sedan att låta hela personalen efter hand få klart för sig hur kommunen vill att man ska agera i dessa frågor, säger Sergio Garay.

- Landskrona kommun ska vara ett gott föredöme och visa tolerans och förståelse för andra kulturer. Detta synsätt ska också de anställda ha, menar han."

Ovanpå detta ska en kartläggning göras kring invånarnas attityder i Landskrona. För den undersökningen ska José Alberto Diaz stå.

Ur Helsingborgs Dagblad den 4/3 -06:

"Nu ska landskronabornas inställning till integration undersökas. Inom kort skickar kommunen ut brev till 1 500 slumpvis utvalda personer där mottagarna uppmanas ta ställning i ett 40-tal frågor.

Enkäten som är uppbyggd utifrån en mall som Integrationsverket tagit fram tar bland annat upp frågor som huruvida de tillfrågade själva har blivit diskriminerade och vad de har för inställning till islam.

Vid fyra tillfällen har Integrationsverket gjort liknande undersökningar med hela den svenska befolkningen som målgrupp. José Alberto Días är forskningsledare vid myndigheten och ansvarig för projektet."


Om vi placeras på kurser eller våra attityder ska undersökas betyder det ändå att vi svenskar fortfarande existerar.

Alltid något...


 Se vidare:

Kommunal handbok mot oliktänkande

Kulturchef på TV

Översittare