Aktuell kommentar - vecka 6/06

 

 

Underkastelse? Nej tack!

Varför finns det muslimer i Sverige? De etniska svenskar som konverterat till islam kan vi här bortse från. Av den nästan halva miljonen muslimer i Sverige utgör dessa en försumbar andel - förmodligen mindre än en procent, kanske mindre än en promille.

Nej, det rör sig om utlänningar - den typ av personer som våra massmedia reflexmässigt kallar "flyktingar". Sant är i varje fall att det är asylinstitutionen som gör att de kunnat komma hit och stanna kvar. Även där de inte fått asyl, utan lyckats få PUT på "humanitära grunder", så har de själva föreburit skyddsbehov. De påstod sig vara förföljda, de flydde från de muslimska samhällen där de levde. Andra har sedan kommit efter, som verkliga eller bara påstått anhöriga.

Det är inte svårt att hysa förståelse för att de vill lämna dessa samhällen. Där råder intolerans och förtryck. Straffen, även för småbrott, kan vara omänskliga. Ekonomierna i dessa länder är också dåligt utvecklade, där råder fattigdom och elände.

Problemet är att Sverige och övriga västvärlden inte kan ta emot alla muslimer som lever i misär. De är helt enkelt för många, för att kunna integreras. Till detta kommer en annan faktor: vill de överhuvudtaget integreras? Har de kommit hit för att anpassa sig till vårt samhälle? Svaret vet vi redan.

Det är till stor del ett rungande NEJ!

Detta har under många år stått klart genom kvinnosynen och klanmentaliteten, den egna rättsskipningen och demokratiföraktet. Det framgår också av alla hedersmorden och våldtäkterna, ja hela den lågintensiva krigföringen mot det svenska samhället.

Till detta kommer nu reaktionerna på satirteckningarna i en dansk tidning. Regeringar förutsätts kunna censurera pressen i landet. Gränsen för vad som får publiceras ska gå vid det som några muslimer kan känna sig kränkta av.


Detta reser naturligtvis frågor!

Vad flydde man egentligen ifrån?

Om man förkastar demokrati och yttrandefrihet, om man slår vakt vid den kultur som råder i hemlandet - varför stannade man inte kvar där?

Även om man personligen hade skäl att lämna sitt land, varför sökte man sig inte till något annat muslimskt land - närmare både geografiskt och kulturellt? Varför har det rika Saudiarabien ingen flyktingmottagning?

Det intrycket blir ofrånkomligt, att man tagit sig till Sverige och andra västländer mindre pga skyddsbehov än av en önskan att omvandla dessa samhällen i religiöst fundamentalistisk och därmed auktoritär riktning. Man kommer mindre som flyktingar än som erövrare och ockupanter. De demokratiska och kulturella landvinningar som svensk arbetarrörelse och liberala krafter i Sverige uppnått genom seklers kamp vill man omintetgöra. Klockan ska plötsligt vridas tillbaka ett antal varv.

I toleransens namn ska yttrandefriheten avskaffas och svenska folket bytas ut.


"Peace in our time!" Så utropade den brittiske premiärministern Neville Chamberlain 1938, efter Münchenöverenskommelsen med Nazi-Tyskland. Vad han inte insåg var att Hitler aldrig kunde få nog av eftergifter. Varje eftergift från motståndaren sågs som svaghet och följdes av nya krav.

Ett liknande mönster märks beträffande många muslimer. Ambitionerna att förändra det svenska samhället har länge varit tydliga, vi svenskar förväntas bara anpassa oss.

Vapnen i sammanhanget är två:

1. att känna sig kränkt

2. att hota och sprida skräck.

I den aktuella konflikten kring Muhammedteckningarna kan samma fenomen skönjas: inga ursäkter är tillräckliga. Endast en fullständig underkastelse godtas, där massmedia i väst utfäster sig att låta Koranen och imamerna avgöra vad som ska få publiceras. 1)

För övrigt betyder islam just "Underkastelse".


En oärlighet i argumenteringen kring Jyllands-Postens teckningar kan noteras , när han jämför dem med antisemitiska nazikarikatyrer från 30-talet. Dvs de skulle kunna leda till förföljelse av muslimer i västländer. I själva verket tillåter ju Koranen alls inga avbildningar av Muhammed - oavsett hur de är utformade. 2)

I grunden handlar det här inte om några teckningar. Det är den danska invandrings- och integrationspolitiken som är måltavlan. Det hela startade genom att i Danmark boende imamer reste runt i olika arabländer och gav en negativ bild av muslimers situation i Danmark.

Mot denna bakgrund blir det konsekvent av den svenska regeringen att - så uttryckligt som den gör - avstå från varje form av uppbackning eller solidarisering med Danmark. Nu som tidigare är det mångkulturella projektet viktigare än demokratiska principer.

Eller är det fråga om en genuin rädsla för repressalier från kränkta muslimer, i form av attentat och terror? I så fall borde i varje fall en slutsats nu vara självklar: den hittills förda invandringspolitiken har inte varit särskilt klok.

Det inträffade ställer också allt tal om "islamofobi" i sitt rätta ljus. En viss rädsla för islams företrädare är nog så naturlig, mot bakgrund av diverse avrättningar och hot om ytterligare avrättningar!


De länder som behöver förändras när det gäller demokratiska friheter och mänskliga rättigheter är inte i första hand västländerna. Det är de muslimska länderna.

Hur finna en väg ut ur denna konflikt, en väg som kan leda framåt, till något bättre?

Klart är att det inte sker genom att backa, huka och försöka gömma sig.

Inte heller sker det genom att i allmänhet fördöma alla muslimer.

Vad som nu krävs är att moderata och sekulariserade muslimer i väst gör sig gällande, med en annan bild av islam.


 Se vidare:

Två domar

UNDERKASTELSE

Till världsalltets upphovsman


 

 

1) I sig kan naturligtvis inget publicerande av teckningar på Muhammed vara viktigt. Säkerligen hade JP avstått, om tidningen kunnat ana vilket rabalder som det skulle väcka.

2) Vilket inte hindrar en presstalesman för svenska muslimer att i TV hävda att det är individuellt, från muslim till muslim, hur man ser på att Muhammed överhuvudtaget avbildas.