Aktuell kommentar - vecka 50/02

 

Antirasister?

Vad innebär det att vara "antirasist"?

Den frågan aktualiseras efter årets Salemmarsch den 7/12.

Manifestationen - ett fackeltåg - sker till minne av lynchningsmordet på Daniel Wretström. Ett mord med tydliga rasistiska förtecken. Den mördade var en ung svensk, mördaren hade utländsk bakgrund.

När TV-nyheterna den 7/12 rapporterade att ett tusental "antirasister" demonstrerat i Salem skulle man ju kunna tro att det gällde denna manifestation. Så var dock ej fallet - de s.k. antirasisternas manifestation riktade sig mot Salemmarschen. Den dominerades av AFA-banderoller och maskerade figurer. I själva Salemmarschen gick, enligt media, "högerextremister". 1)

Det rörde sig alltså om två olika demonstrationer på samma plats, samma dag. Polisen försökte hålla dem tidsmässigt isär: AFA-demonstrationen hade tillstånd fram till 14.00, Salemmarschen skulle börja kl. 16.00. AFA-iterna dröjde sig dock kvar. Flaskor kastades mot personer på väg till fackeltåget, varvid en träffades och blev skadad. Likaså blev hästar skadade. Även journalister från TV4 var nära att träffas. Våldsamheter hade förekommit redan dessförinnan, på pendeltåget. Järnrörsutrustade antirasister var i rörelse och misstänkta meningsmotståndare 2) hade tagits under behandling.

Till de antirasister som dröjt sig kvar efter 14.00 hörde riksdagsledamöterna Gustav Fridolin (mp) och Kalle Larsson (v). Fridolin intervjuades i TV och förklarade att den demonstration han deltog i gällde "humanitet". Det visuella intryck som förmedlades var dock ett annat. Bakom sig hade Fridolin en skränande hop av svartunifomerade .

Detta i skarp kontrast till fackeltåget, där det gick normalt klädda svenskar, tyst och värdigt. 3) Antalet deltagare var närmare 2.000.

 


HUR KAN DET komma sig att så många deltog i denna Salemmanifestation - trots allt avståndstagande och häcklande i massmedia, trots hotbilden och våldet?

Förklaringen kan inte ligga i bara ett enstaka mord, om än ett ovanligt brutalt sådant. Förklaringen är att detta mord ingår i ett mönster och att vi svenskar på kort tid hamnat i en otrygg tillvaro. Vi står nu s.a.s. med ryggen mot väggen.

Inte bara har vårt land fått en ökad våldsbrottslighet i allmänhet och en brutalisering, med typer av brott som tidigare inte förekom. Mycket av våldsbrottsligheten har en etnisk udd - den riktar sig särskilt mot svenskar. Exempel på detta är skolmobbing, gaturån och gängvåldtäkter.

Till detta kommer att massmedia sviker, genom att förmedla en sned bild av verkligheten. Trots allt tal om "alla människors lika värde" behandlas vanliga svenskar inte som likvärdiga med invandrare.

DET ÄR VIKTIGT att mordet på Daniel Wretström inte tillåts falla i glömska. Det är också viktigt att vi som reagerar mot svenskfientligheten kan känna att vi är många.

 


 

 Se vidare:

Antirasism

Svenska liv

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Arrangörer var som tidigare nazistiska organisationer. Denna gång fanns även Nationaldemokraterna med som arrangörer. Huruvida "högerextrem" här är en bra beteckning kan för det första diskuteras. Under alla omständigheter lär de flesta som deltog i Salemmarschen ha gjort det för att hedra Daniel Wreström och manifestera mot det svenskfientliga våldet - inte för att stödja någon viss organisation. (Åter)

2) Enligt uppgift en familj, med barn och hund. (Åter)

3)Utan förekomst av maskeringar. (Åter)