Brev till DN

I början av december 2002 sände Anders Sundholm nedanstående brev till Hans Bergström på Dagens Nyheter:

Fredagen den 29 november skriver DN om det tortyrliknande mordet på en kvinna i Lindesberg. Ett bland många fruktansvärda våldsbrott som tycks bli allt vanligare i vårt land. De grova våldsbrotten i Sverige har numera blivit så vanliga att det bara blir till notiser i landets tidningar, om de ens omnämns. Och nästan aldrig får läsarna veta något om gärningsmännen, de skyddas konstant från att lyftas fram i det offentliga ljuset.

Ett undantag gör dock DN denna dag när man namnger mördaren. Varför gör DN undantag denna gång, när dessutom domen inte har vunnit laga kraft? Mördaren kan faktiskt frias i hovrätten, vilket vi sett åtskilliga gånger tidigare. Kan det vara så enkelt som att mördaren denna gång har det svenskklingande namnet Kjell-Åke Johansson? Eller kommer DN hädanefter att publicera namnen på alla grova våldsbrottslingar, i vart fall alla mördare?

Jag som läsare vill veta vad det är för personer som ligger bakom våldsbrotten. Jag vill också veta gärningsmännens bakgrund. För dem som är svenskfödda vill jag veta när och varför det gick snett. Var gärningen en engångsföreteelse eller har personen ett långt brottsregister? Vilka åtgärder och påföljder har den tidigare brottsligheten resulterat i?

Och när det gäller kriminella flyktingar och invandrare vill jag veta hur, varför och när de kom till Sverige. Vad angav de för flyktingskäl och var de kriminella redan på hemmaplan? Är man helt säker på deras identitet eller fick de uppehållstillstånd och kanske medborgarskap på uppgifter som inte kunnat kontrolleras?

Kan jag och många andra DN-prenumeranter förväntas oss en attitydförändring i önskad riktning från tidningens journalister? Jag befarar dock att denna önskade förändring uteblir. DN lever så starkt i tron att alla negativa skriverier om invandrare spär på främlingsfientligheten som påstås vara så stor i Sverige. Dessutom riskerar man att anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO, eftersom invandrare är så kraftigt överrepresenterade i grov brottslighet. Så den förhoppning om en ny DN-policy vad gäller publicering kring grova förbrytare, stannar nog vid en naiv förhoppning. Eller ?

Anders Sundholm
Nämndeman under 10 år i tingsrätt och hovrätt
Sollentuna

 


Följande svar kom från Hans Bergström:

"Tack för tankeställare i den extremt svåra frågan om namnpublicering.

Bakgrunder till våldsbrott ska vi självfallet kunna beskriva, även om namn inte skulle publiceras. Likaså ska vi kunna granska statistiska samband, t ex om vissa grupper är mycket överrepresenterade, utan att för den skull ge bilden att varje medlem av gruppen har samma benägenhet."