Aktuell kommentar - vecka 51/01:

 

Antirasism

"Antirasism" kan i princip betyda åtminstone tre olika saker:

1. Man är emot vissa människor, dvs sådana man själv stämplar som "rasister".

2. Man är emot vissa värderingar och beteenden, som man kallar "rasism".

Punkt 2 sönderfaller i två varianter:

A. "Rasism" kan bara utövas av vita mot svarta, av svenskar mot invandrare, av en majoritetsbefolkning mot minoriteter, inte tvärtom.

B. "Rasism" gäller oavsett hudfärg och etnicitet - envar kan vara skyldig, envar kan vara offer.

När Blågula Frågor kallar sig "antirasistisk" är det i bemärkelsen 2.B.

 


Egentligen anger ju ordet "rasism" olikhet i attityd och behandling beroende på rastillhörighet, men som begreppet i praktiken kommit att användas i Sverige har en förskjutning skett, så att det fått en vidare betydelse. I praktiken avses nu olikhet i attityd och behandling beroende på grupptillhörighet, främst etniska svenskar kontra invandrare.

Därmed är det bäddat för en offensiv bakom parollen "Alla människors lika värde", och sedan "Ingen människa är illegal". Där accepterar man inte några särskilda rättigheter förknippade med medborgarskapet eller accepterar inga hinder för att bevilja PUT och svenskt medborgarskap åt envar som så önskar.

Blågula Frågors antirasism står inte i konflikt med ett försvar av den reglerade invandringen och ett hävdande av svenskars rätt till ett eget land.