Aktuell kommentar - vecka 28/02

 

Olika mått

Efter Norrmalmstorgsmötet den 8 juni har vi från Blågula Frågor haft resonemang med företrädare för polisen i Stockholm. Vi har därvid sagt oss kunna acceptera motdemonstrationer, om de sker på ett sådant sätt att det inte stör vårt arrangemang. Om några meningsmotståndare lugnt delar ut sina flygblad, om man på behörigt avstånd står med sina plakat - OK!

Däremot är det helt nödvändigt att dra en klar gräns mellan en sådan motdemonstration och ett systematiskt mötessabotage. Det senare är det fråga om när man:

genom ihållande oväsen försöker hindra talare från att göra sig hörda

gång på gång drar ur el-sladden till högtaleriet

fysiskt angriper flygbladsutdelare

sprutar en vätska på talarna

stjäl från bokbordet

 


JÄMFÖR det som hände på Norrmalmstorg den 8 juni med det som hände i Almedalen den 9 juli. Några unga sverigedemokrater, SDU:are, gick omkring med två plakat under centerledaren Maud Olofssons tal. Texten löd "Våga ta debatten - vi vågar!"

Detta resulterade i att några folkpartister ingrep mot SDU:arna. I mediarapporteringen framställdes det som att sverigedemokraterna stört centerns möte.

Om SDU:arnas försynta aktion räknas som att "störa" ett möte - hur ska man då karaktärisera det som hände på Norrmalmstorg?!

Här mäter man verkligen med olika mått. Det är sådant som gör att alltfler kommer att rösta på Sverigedemokraterna.

 


PS

Aftonbladet den 11/7 rapporterar om Göran Perssons tal i Almedalen och hur hans följe efter talet "tar en omväg för att undvika gruppen sverigedemokrater som portats utanför muren."

Alltså: när Blågula Frågor ska hålla möte ges fritt spelrum åt dem som kommit dit för att omöjliggöra för talare att göra sig hörda - när statsministern ska tala räcker det med att hålla upp ett plakat för att bli avlägsnad. I det första fallet tillåts direkt mötessabotage, i det andra fallet tillåts inte ens en stilla motdemonstration.

 


 

 Se vidare:

Extremister

Mötesbesökare

Mötestillstånd

Politisk förföljelse

Renhållningsarbetare

Rätten att mötas

Therese Mattsson

Vem är vad?

Översittare