Polisanmälan:

högmålsbrott

Mötesfriheten ska gälla för att vara en grundlagsskyddad medborgerlig rättighet. I en valrörelse förutsätts också att kandiderande partier offentligt kan föra ut sina budskap genom t ex torgmöten.

De erfarenheter som föreningen Blågula Frågor - som i årets riksdagsval manar till röstning på Sverigedemokraterna - tvingades göra vid sitt möte på Norrmalmstorg lördagen den 8 juni 2002 väcker dock frågor.

Redan inför mötet stod klart att en hotbild förelåg. På AFA:s webbsida "Motkraft" manade signaturen "vänsteraktivister" till försök att "hejda" BGF:s möte.

Vid mötets början kl.11.00 dök också en grupp på ett 40-tal svartklädda figurer upp, flera av dem maskerade. Sina avsikter gav de omedelbart tillkänna genom ett utfall mot bokbordet.

Varje ansats från mötesarrangörernas sida att tala möttes konsekvent med talkörer och organiserat oljud. Det var här fråga inte bara om att uttrycka ett missnöje, utan om att göra det omöjligt för talarna att göra sig hörda. Ett flertal gånger drog man således även ur sladden till högtaleriet.

Så höll det på i en timmes tid, innan ett polisbefäl gav de skränande tio minuter på sig att försvinna.

Inom en halvtimme återvände dock en del av dem, utan att polisen avvisade dem. De kunde nu göra ett nytt utfall mot bokbordet - denna gång framgångsrikt: bordet vältes, en bok stals och en bunt skrifter revs sönder. De bokbordsansvariga grep en av förövarna och lämnade över honom till polis på plats, som direkt släppte honom. Detsamma gällde när vi tidigare höll fast en som drog ur högtalarsladden. Polisen skulle inte göra några enskilda gripanden, fick vi höra.

Inför polisen kunde de svartklädda även angripa en flygbladsutdelare, en 70-årig kvinna. De tog ifrån henne bunten med flygblad och rev sönder dem.

Under större delen av mötet besprutades talare och andra mötesarrangörer med en vätska, okänt vad.

Det inträffade var inte exempel på någon spontan missnöjesyttring. Det var ett organiserat och planerat försök att förstöra ett möte och att hindra meningsmotståndare att göra sig hörda. Ett försök som - trots närvaro av ett stort antal poliser - i det stora hela lyckades.

Efter Blågula Frågors möte på Norrmalmstorg den 8 juni måste åtminstone två frågor ställas angående polisens agerande:

1. Varför avlägsnades inte mötessabotörerna omgående, så att mötet kunde genomföras på ett normalt sätt?

2. Varför greps inte ledare för detta sabotage, för att åtalas? Det var ju fråga om ett mycket grovt brott.

 


Härmed anmäler vi dem som saboterade vårt möte den 8/6 2002 för högmålsbrott enligt 18 kapitlet 5§ Brottsbalken:

"Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år."

Rimligen har polisen möjligheter att identifiera åtminstone en del av de skyldiga.
Vi kan annars vara behjälpliga, då vi har några av dem på bild genom egna filmupptagningar.

Stockholm, den 24.6.2002.

Jan Milld, redaktör för tidskriften Blågula Frågor
Anders Sundholm, ordförande i föreningen Blågula Frågor

 


 Se vidare:

Mötestillstånd

Öppet brev till Schyman (v)

Fascist-kontroll

Renhållningsarbetare

Riggat resultat

Rätten att mötas