Aktuell kommentar - vecka 2/06

 

 

Vad gör polisen?

Hur mycket handlingsutrymme är myndigheterna beredda att ge våldsfigurerna inom AFA?

I juldagarna brändes en gård i Västergötland ned, som ett politiskt attentat av AFA. Det utfördes med tidsinställda brandbomber. Det var alltså en anlagd brand, dvs mordbrand.

AFA skryter offentligt med sitt dåd.

På sin webbsidan "Motkraft" skriver man:

"Vi brände ned nazistgården

På julafton åkte en grupp från Antifascistisk Aktion ut för att bränna ned Nationalsocialistisk Fronts partihögkvarter i Tråvad utanför Vara efter en tids spaningsarbete.

Fastigheterna ägs av den ökände nazisten Curt Linusson, men disponeras av Nationalsocialistisk Front, vilka använt byggnaderna till vit-makt konserter, möten och boende för nazister. Gården var tänkt att fungera som NSF:s partihögkvarter och utgångspunkt under det kommande kommunvalet i Vara där nazisterna planerar att ställa upp.

Efter att Vara kommun misslyckats med att få bort nazisterna från området valde vi, AFA, att med eldens kraft förhindra NSF:s fortsatta verksamhet på gården. Tidsinställda brandbomber placerades ut på strategiskt väl valda platser och med ett tillfredställande resultat som följd. Boningshuset och ett kontor totalförstördes och den stora spinnerifastigheten fick rök- och brandskador."


Detta attentat riktade sig alltså mot nazister, som själva förkastar demokrati. AFA:s aktioner riktar sig dock även mot demokrater.

Ja, man angriper till och med en statlig myndighet, Migrationsverket!

Webbsidan igen:

"Aktion mot migrationsverket i Solna

Migrationsverket har fått ett välförtjänt dåligt rykte den senaste tiden. Genom att frekvent utvisa människor från Sverige till en säker död i sina ursprungsländerhar de bekräftat bilden av dem själva som vår tids bödlar. Apatiska barn tvingas lämna sitt hemland medvetslösa iförda handfängsel för att sedan dumpas på en flygplats i ett land som för vissa av dem är helt främmande, och för andra påminner om den brutala verklighet de en gång flytt ifrån. För att rättfärdiga sina blodiga händer och flytta fokus från sina egna handlingar försökte migrationsverket nyligen skuldbelägga de apatiska barnens föräldrar, något som ganska snabbt genomskådades av allmänheten.

Enligt FN befinner sig ca 25 000 000 människor på flykt i världen idag. Migrationsverket firar sina utvisningar med champagne och tårta. Det spelar ingen roll hur många etiska råd och utredningar som migrationsverket nu tillsätter för att rädda sitt rykte, bödlarna på utkastarverket kommer inte bli bättre människor och de flyktingar som kränkts av sina rasistiska handläggare kommer inte få upprättelse. Migrationsverket kommer inte bli snälla.

Ett par medlemmar ur Antifascistisk aktion, revolutionära fronten och Stockholms autonoma gatubarn genomförde på juldagskvällen en aktion mot migrationsverket i Solna. Huvudenträn täcktes med röd färg och skål era as sprayades. Dessutom fylldes två champagneglas med den röda färgen och placerades vid ingången. Det här är bara en försmak på vad som komma skall, inga bödlar ska gå säkra.

Tomtekommandot. Jul 2005.

Avliva den statliga rasismen-slaget har börjat..."


Uppenbarligen avser AFA att följa upp med direkta trakasserier av verkets anställda:

Sveriges Radios webbsida den 4/1 -06:

"Vänstergruppen Antifascistisk aktion (Afa), som i dag genomförde en protest vid Migrationsverkets kontor i Solna, skriver på sin hemsida att kampanjen nu inriktas mot enskilda handläggare.

Kampanjen 'fortsätter nu kring de enskilda ansvariga tills de väljer att avgå eller avskedas och deras beslut rivs upp', heter det. Vid aktionen i förmiddags ropade ett 40-tal Afa-anhängare slagord som 'Utkastarverket'."

"Gruppen skriver att de vidtar aktionen då de menar att inget kommer att hända när mediestormen kring Migrationsverket lagt sig. Det är därför gruppen kommer att koncentrera sig på enskilda handläggare.

Demonstranterna i morse försökte blockera ingångarna och ropade slagord. Aktivisterna var även inne och satte i gång ett brandlarm samt överlämnade ett brev där det sades att fler aktioner är att vänta."


Här kan man undra: varför ingriper inte polisen?

Detta har naturligtvis samband både med tidigare praxis och med vilka som nu sitter i ledningen för polisorganisationen.

Blågula frågors möte i Medborgarhuset i Stockholm den 5 juni 2002 utgör en del av denna praxis. Massor av poliser fanns på plats, ändå tilläts huliganerna hindra besökare från att komma in i möteslokalen.

Vi var flera som noterade - och blev överraskade av - en gentemot oss fientlig hållning från flera av de kvinnliga poliserna på platsen. Uppenbarligen var de ideologiskt trimmade, så att de visste att invandringskritisk = främlingsfientlig = rasist = nazist = brottsling. Kanske hade de också fått lära sig att skenet kan bedra - att sådana fulingar kan uppträda som och se ut som, helt vanliga människor.

Tre dagar senare, den 8 juni, skulle BGF ha torgmöte på Norrmalmstorg. Vi hade ansökt om, och fått, mötestillstånd. På plats fanns en stor polisstyrka. Vi utgick ifrån att den var där för att skydda oss och garantera mötets genomförande.

Det skulle snart framgå att polisledningens utgångspunkt var en annan, nämligen att hålla isär "grupperna". En grupp AFA-iter infann sig redan när mötet skulle börja. Gruppens syfte var uppenbart - inte att lyssna och framföra invändningar, utan att sabotera mötet.

Polisen tillät huliganerna att stå bara ett par meter från mikrofonen. Där kunde de föra oljud och spruta en gulaktig vätska på talarna. Detta fick pågå i stort sett oavbrutet. De kunde även välta bokbordet och stjäla böcker. De drog ur el-sladden, gång på gång. Polisen förhöll sig helt passiv, den hade order om att inte göra några gripanden.

Polisbefälet på Norrmalmstorg var Therese Mattsson.

Hon är nu chef för Rikskriminalen. 1)

 


 Se vidare:

Korrumperad förvaltning

 

 

 

 

 

 

 1) Denna typ av polisledning är inte unik för Sverige. Om läget i Australien, enligt Tim Priest, en polisutredare som gått i pension och nu kan tala fritt:

"En del av de problem som vi nu ser med polisarbetet är resultatet av Peter Ryans dröm om att omorganisera och omskola polisen. Polishögskolan ändrades från en skola för polisutbildning till ett universitet som undervisade i samhällsvetenskap och mycket litet i övrigt. Jag såg hela tiden hur unga poliser gick ur Polishögsklan med synsättet att som poliser skulle de vara rådgivare, psykologer, äktenskapsmedlare, socialarbetare och förespråkare för social förändring, men med nästan inga kunskaper i polisarbete på fältet. Deras utbildning har inte bara försatt dem i fara, utan också deras arbetskamrater och samhället.

Polisarbete handlar om att upprätthålla lagen. Det har aldrig handlat om att analysera orsakerna till brottslighet hos varje missdådare. Det är inte vårt jobb. Polisen upprätthåller lagen och skyddar samhället oberoende av ras, hudfärg eller religion. Vad vi har sett i sydvästra Sydney är etniska områden som särbehandlas av polisen. Följderna av detta är skrämmande när man tittar på Paris. De har haft särbehandling i polisarbetet i ett visst område, och resultatet har blivit att det nu är utom kontroll."

"Ofattbara penningsummor satsas på den mångkulturella industrin. För många är det är en lukrativ och bekväm födkrok. Delstatsregeringar betalar stora belopp till allt som bär namnet mångkulturell. Faktiskt spenderar polisdepartement, som andra delstatsregeringsdepartement, enorma summor på mångkulturella ämnen, mångkulturella jobb, mångkulturell rådgivning, utbildningspaket, juridisk rådgivning, PR o s v. När de har lagt ner massor av pengar på mångkultur är det knappast sannolikt att de börjar kritisera den. Det är inte troligt att de som lever på mångkultur ifrågasätter den."

"Skulden för uppblomstringen av gängen i Los Angeles är spridd på många händer - politiker som vägrade erkänna att det var mer än bara ett etniskt brödraskap som sökte sina rötter; inaktivitet från polisen på grund av politiska restriktioner plus inkompetens; medborgarrättsrörelsen som påverkade särskilt de högre domstolarna i Kalifornien vilka under decennier vägrade att tillämpa långa fängelsestraff som avskräckningsmedel för etniskt baserad brottslighet med motiveringen att det var diskriminering mot minoritetsgrupper. "