Aktuell kommentar - vecka 44/01:

 

Schizofrena (s)

I Sverige trappas nu förföljelserna mot oliktänkande upp. Lagen om "hets om folkgrupp" ska skärpas. Lagrådet behandlar just frågan, i oktober 2001. Straffsatsen kan komma att höjas till fyra års fängelse när det handlar om tryckt skrift.

Men redan med nuvarande utformning räcker lagen tydligen för att väcka åtal mot vanliga svenskar (med hot om fängelse i upp till två år), för att i e-mejl till sina politiskt förtroendevalda ha uttrycket en invandringskritisk uppfattning.

 


I det konkreta fallet hade en man i Bunkeflostrand talat om "en hoper araber som inte kan försörja sig själva, sannolikt är kriminellt belastade och inte har ett uns av vilja att anpassa sig utan endast kräver saker".

En socialdemokratisk kommunpolitiker i Malmö anmälde mannen för "hets mot folkgrupp". Nu väcks också åtal.

Åtalet är dubbelt långsökt. Dels utifrån att det handlar om ett enskilt brev till en politiker eller politisk instans. Dels utifrån innehållet i brevet.

Texten säger inget om alla araber, eller alla araber i Sverige. Texten återger bara att mannen har negativa förväntningar om de araber (som han trodde - i själva verket var det afghaner, men det påverkar ju inte resonemanget) som var tänkta att komma till området.

Klart var att det rörde sig om en stor muslimsk barnfamilj, som var bidragsförsörjd.

Istället för att ta till repressiva metoder borde man naturligtvis ställa sig frågan vad det beror på att mannen ifråga har så negativa förväntningar.

Rör det sig om bara okunnighet och ogrundade fördomar? I så fall måste saken kunna klaras ut genom information och upplysning.

Eller är dessa farhågor sakligt grundade? I så fall måste man väl respektera hans uppfattning och istället försöka gripa sig an den verklighet, på vilken dessa negativa förväntningar grundar sig!

1. Vad gäller den första delen, om försörjning, så stod klart att familjen kunde flytta in i Bunkeflostrand endast genom att kommunen tog ansvar för husets kostnader. Familjen levde på bidrag.

2. Vad gäller de andra delen, om kriminalitet, har i andra sammanhang framgått hur muslimska män får problem med sin auktoritet inom familjen när de inte kan försörja sig på eget arbete. Ibland har det svenska förbudet mot barnaga också anförts som en faktor av betydelse. Andra orsaker kan vara svårigheter i skolan och dåligt inflytande från kompisar, gängen utvecklar sin egen moral. Men oavsett orsak är det ett faktum att en förfärande stor andel av unga pojkar med muslimsk invandrarbakgrund "hamnar snett" i det svenska samhället.

3. Vad gäller den tredje delen, att inte vilja anpassa sig i Sverige och att "bara kräva", så är ju detta officiell politik från makthavarna inom massmedia och politik! "Assimilering" är fult.

Ska några anpassa sig, så är det i första hand vi svenskar! Kring detta finns ett otal exempel, bl.a. uttalanden från nuvarande DO Margareta Wadstein och förre integrationsministern Leif Blomberg.

Läget skulle kunna sammanfattas så här:

A. Socialdemokraterna avvisar "med kraft" tanken att invandrare ska "ta seden dit de kommer".

B. Många invandrare tar inte seden dit de kommer.

C. En svensk nämner detta, i ett brev till en s-politiker.

D. S-politikern anmäler svensken ifråga, och åtal väcks.

Nog gör socialdemokraterna ett schizofrent intryck.

 


DÄREMOT är socialdemokraterna konsekventa, när de i sitt nya partiprogram inte har med något krav om yttrandefrihet.


 Se vidare:

Hets-nej i Danmark