Hets-åtal

Åtal väcks nu mot en boende i Bunkeflostrand, för att denne i - i ett brev till en s-politiker protesterat mot planerna att låta en bidragsförsörjd muslimsk flerbarnsfamilj få tillgång till ett hus i området. I brevet förekom svepande köksbordsformuleringar om araber.

Ur Sydsvenskan den 27/10 -01:

"Grannkonflikterna i Bunkeflostrand ska nu avgöras i domstol. En 40-årig man från Bunkeflostrand kommer att åtalas för hets mot folkgrupp. Åtalet bygger på ett e-brev mannen skickade till Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning i maj i år.

I brevet beskrivs en namngiven folkgrupp som brottslingar. Brevet var en reaktion på det omskrivna beslutet att omvandla en nedlagd förskola i Bunkeflostrand till bostad åt trångbodda invandrarfamiljer.

Flera polisförhör har under sommaren och hösten genomförts med mannen..."

Sydsvenskan rapporterar att medan antalet anmälningar om "hets mot folkgrupp" i början av 1990-talet låt på ett hundratal fall per år hade siffran år 2000 stigit till 865.

"Skyldig till hets mot folkgrupp är enligt lagtexten den som: 'i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse'.

Åklagaren menar att brevets budskap har blivit spritt i det ögonblick det mottogs av stadsdelsförvaltningen. .."

Att ett åtal som i detta fall baseras på ett privat brev till en myndighet är unikt. Straffet kan bli fängelse i upp till två år.

Protesterna från de boende i Bunkeflostrand har varit utbredda, trots detta har inflyttningen av den bidragsförsörjda storfamiljen genomförts.


 Se vidare:

Nej till hets-lag

Parti för svaga?