Hets-nej i Danmark

Vårt grannland Danmark har ju visat sig stå på en helt annan kulturell nivå än Sverige. De två skandinaviska länderna framstår alltmer som "natt och dag" vad gäller yttrandefrihet och syn på demokratiska rättigheter.

Ett nytt exempel på detta kommer här.

Också i Danmark har funnits en repressiv lag om "Hets mot folkgrupp", men denna vill man nu ta bort. Danskarna resonerar som så att meningsskiljaktigheter ska lösas genom dialog och diskussioner, därutöver ska ingripas mot brottsliga handlingar.

Från Flashback citerar vi:

"DANMARK AVSKAFFAR "HETS MOT FOLKGRUPP"?

"Debatten är het i Danmark just nu under den tidiga hösten. Det fokuseras på det paradoxala i att ha en yttrandefrihet men att samtidigt ha lagstiftning rörande det vi i Sverige kallar 'hets mot folkgrupp', den så kallade 'racismeparagrafen'.

Venstres Birthe R¿nn Hornbech har krävt ett upphävande av paragrafen och får överraskande medhåll från fler håll än väntat. Hon hävdar att en debatt blir friare och att oegentligheter skall bemötas och belysas i medierna och inte med en lagstiftning som hindrar folk att säga sin mening.

Orsaken till den uppflammande debatten är terrorangreppet på USA i september och dess efterdyningar. Precis som på många andra håll i världen har angreppet i Danmark väckt känslor och starka uttrycksbehov. Bland annat under Dansk Folkepartis kongress, där debatten i det närmaste uteblev och polisanmälningarna i stället haglade efter det att närvarande uttryckt anti-muslimska åsikter.

Ett förslag till lösning, enligt den danska debatten, skulle kunna vara att ge generell debatt lösare tyglar för att uppmuntra till vidare perspektiv och fler åsikter, men att samtidigt hålla en hårdare övervakning på personer och grupper som avsiktligt arbetar för att undergräva det danska samhällets fundament, däribland yttrandefriheten."

 


 

 Se vidare:

Hets-åtal

Bunkeflostrand