Aktuell kommentar - vecka 29/01:

 

 

Mörkat motstånd

Vems intressen tjänade AFA i Göteborg?

Statsminister Göran Persson har tagit skarpt avstånd från AFA-iternas agerande under EU-toppmötet. Inte desto mindre gagnade uppståndelsen kring detta våld Persson och hans meningsfränder, på flera sätt:

Också det seriösa EU-motståndet blev komprometterat.

Arrangemangen i Göteborg från dessa EU-motståndare hamnade i skymundan.

I media gick det på räls för Persson, hans frågor undgick kritisk granskning.

Därmed inte sagt, att media skulle agerat helt annorlunda utan kravaller. Även dessa förutan skulle hos redaktionerna ha funnits denna ambition att framställa EU:s utvidning och fördjupning (dvs starkare överstatlighet) som ödesbestämd. Men tack vare AFA kunde uppmärksamheten avledas från sakfrågorna, mediautrymmet kunde istället ägnas åt TV-mässig "action".

Här kan alltså konstateras, att AFA har en dubbel roll: 1)

1. att fysiskt angripa invandringskritiker.

2. att leda bort uppmärksamheten från väsentligheter.

I båda fallen tjänar man maktens intressen.

Slående är också likheten mellan AFA-iter och nazister. Det gäller inte bara beträffande värderingar och våldsbenägenhet, utan också rollen som etablissemangets drängar (även om ingendera av dem själva begriper detta!).

AFA-iterna tjänstgör på det sätt som just beskrivits. Nazister och skinnskallar tjänstgör på ett annat sätt. De förser media och politiker med en möjlighet att förknippa nationalism och invandringskritik med sådant som en överväldigande majoritet av svenska folket självklart tar avstånd från.

Funnes inte dessa grupper finge de uppfinnas, eftersom etablissemanget behöver dem.

 


Nog är det märkligt att de EU-motståndare som fick sitt arbete saboterat i Göteborg inte klarare tagit avstånd från AFA:s agerande. 2)

I SAKFRÅGAN ska ändå konstateras att det finns en agenda för EU:s vidare utveckling som inte ens kan kallas "dold". Journalisterna försöker inte längre hymla om den. Det handlar inte om huruvida EU ska gå i en viss riktning, det handlar bara om i vilken takt detta är möjligt och önskvärt.

Fräckheten är total. När irländarna röstat nej till EMU diskuterade man redan dagen därpå anordnandet av en ny folkomröstning. Det finns alltså bara ett godtagbart resultat, och när folket röstat "fel" får det bakläxa. Då ska folket rösta en gång till, och en gång till - tills det faller till föga och röstar "rätt".

I svenska media talas om östutvidgningen som något självklart positivt och önskvärt, det står högst upp på den svenska regeringens önskelista. Men är det bra för oss svenskar? Är det något som de flesta svenskar önskar?

Nej, här gapar en klyfta mellan makthavarnas ambitioner och folkviljan, men kring detta mörkar massmedia. Redan idag kan vi känna av resultaten av den svagare gränskontrollen österut: maffiaverksamhet och ökad kriminalitet , spridning av nygamla sjukdomar som tbc, mm. Vi får betala ett högt pris 3)för Perssons visioner!

 


FÖR ÖVRIGT har BildERberggruppen haft sammanträde och den svenska kronan faller plötsligt - enligt ekonomisk expertis utan sakliga skäl - i förhållande till dollarn. Och nu svänger den svenska opinionen om EMU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Till detta kom en bieffekt: stenkastning gavs en mer negativ laddning än tidigare. I åtminstone två Metro-insändare gjordes kopplingar till palestiniernas stenkastning i Palestina, mot israeliska soldater.

2) Varför hade inte arrangerna egna demonstrationsvakter, som ingrep så fort någon i tåget drog på sig en rånarluva? Ordningsvakterna skulle kunna vara utrustade med vattenpistoler, laddade med svinpiss. En dusch av detta på luvan, och det skulle skapas ett incitament att åter ta den av sig.

Demonstranter i allmänhet skulle kunna ta upp talkörer, så fort en maskering åkt på, i stil med "Av med luvan! Av med luvan!" Det skulle tydliggöra det allmänna avståndstagandet från AFA.

3) Där grymheten kan vara helt gränslös, som en 60-årig svensk i Skåne nyligen fick erfara. Han låstes in i bakluckan till sin bil, för att kvävas till döds.