Billigt hotell

"Estländsk turist SLOG NER 79-åring med hammare - VILLE BO I SVENSKT FÄNGELSE". Så löd framsidesrubriken på Aftonbladet den 19/7 -01. Artikelns rubrik: "Han ville ha fängelse".

Den 48-årige mannen hade just kommit med färjan från Estland. På Gärdet i Stockholm slog han ned en pensionär med hammare, så att denne fick livshotande skador. Istället för att försöka komma undan stannade estländaren kvar på platsen och när polisen kom anmälde han sig som gärningsman.

I Aftonbladet uttalar sig en polis:

"- Han säger att han gjort det för att han vill sitta i svenskt fängelse, det är därför han har kommit hit.

- Och för att hamna där gjorde han någonting som han tyckte var lämpligt."

Varför ville estländaren hamna i svenskt fängelse? Aftonbladet nämner några tänkbara faktorer:

"..det innebär gratis mat och husrum, rena kläder, tillgång till tv och kanske även betalkanaler."

Dessutom kan det ge en inkomst att sitta i svenskt fängelse:

"Det kan ge en månadslön på 1.000-1.500 kronor. I Estland är den genomsnittliga månadslönen för en industriarbetare 2.400 kronor."

Medan det kan vara svårt att få en anställning som industriarbetare i Estland, ordnar man själv sin "anställning" på svenskt fängelse - en plats är garanterad, om man bara kvalificerar sig.

I praktiken det också bättre betalt, eftersom man inte behöver ha några utgifter - kost och logi ingår ju.

Till detta kan läggas att en svensk fängelsevistelse i praktiken inte innebär mycket av frihetsberövande. Man får kompisar att umgås med, man kan hålla kontakt med yttervärlden genom telefon och brev, man får till och med permissioner emellanåt.

Den svenska kriminalpolitiken är brottsgenererande.