Sjukdomar

Söndagsavisen den 15/7 -01 redovisar en bedömning från den epidemologiska avdelningen vid Smittskyddsinstitutet:

"STORA HOT MOT SVENSKARS HÄLSA. Tbc, hiv och resistenta bakterier är de största sjukdomshoten mot Sverige de närmaste åren."

"Smittskyddsinstitutet har noterat en ökning av hiv under första halvåret i år. 155 fall jämfört med 105 under första halvåret 2000."

"En annan källa till oro är den fruktade infektionssjukdomen tuberkulos, tbc.

- Att resistenta stammar sprids nära oss är mycket oroande. I Ryssland har man haft stora utbrott av tbc. I Lettland är 20-30 procent av sjukdomsfallen av det resistenta slaget.

I Sverige konstateras drygt 400 fall per år. Sjukdomen är mycket sällsynt bland personer födda i Sverige och under 50 år.

- De fall vi ser är ofta personer som smittats för mycket länge sedan, men där sjukdomen bryter ut när de blir gamla. I en stor del av fallen är det svenskar med utländsk härkomst som drabbas.

Johan Giesecke utfärdar en varning för kontakter med prostituerade, inte minst från Baltikum."