PRESSMEDDELANDE INFÖR DEN 24/8

"Kampen mot rasism, nazism och fascism måste föras i bred front. Det är viktigt att samla alla de människor som försvarar allas lika värde i den antirasistiska rörelsen. Med ett brett folkligt stöd kan den antirasistiska rörelsen ha kraft att genomföra ...motdemonstrationer och blockader av rasistiska demonstrationståg och möten."

"Vi kommer under valrörelsen... att agera offensivt och bemöta högerextremisternas argument. Vi kommer att ordna motdemonstrationer när de samlas och ser det inte som en omöjlighet att då det finns folklig förankring och kan ske fredligt blockera deras mötesplatser."

Så säger Vänsterpartiets partistyrelse i ett uttalande den 15 mars 2002, till synes ovetande om att de därmed sanktionerar grov brottslighet.

18 kapitlet, 5§ Brottsbalken anger:

"Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år."

Detta synsätt om att politiska meningsmotståndare ska hindras från att kunna genomföra möten i valrörelsen tillämpades vid Blågula Frågors möte i Medborgarhuset den 5 juni - deltagare förhindrades att nå möteslokalen. Likaså tillämpades det vid Blågula Frågors torgmöte på Norrmalmstorg den 8 juni - varje ansats till tal dränktes i organiserat oljud.

Den 24 augusti klockan 14.00 har Blågula Frågor tillstånd för ett nytt möte, som ett led i sin signalkampanj.

Vid detta möte kommer Vänsterpartiets strategi tydligen på nytt att tillämpas. Så här skriver nu vänsterextremister på Internet:

"Vi samlas klockan 13 på Norrmalmstorg och intar torget. Så medtag visselpipor, trummor, marracas eller vadsomhelst som låter. För de ska inte få höras eller kunna få ut sitt budskap."

Den som vill beskåda vänsterpartistisk demokratisyn omsatt i verkligheten kan komma till Norrmalmstorg lördagen den 24 augusti.

Stockholm, den 22 augusti 2002

Anders Sundholm,
ordförande i Blågula Frågor

 


 

 Se vidare:

Partiförbud?

Norrmalmstorg

Vänsterpartiet nolltolererar