Sänd en signal...

Demokratiska grundprinciper är nu hotade i Sverige.

Varje kritik av massinvandringen stämplas som "främlingsfientlighet" och "högerextremism". Kritiker anses odemokratiska och därför utan rätt att deltaga i ett offentligt politiskt samtal. Svart-vit-målningen gör samtidigt människor fredlösa, det öppnar vägen för yrkesförbud och attentat. Just detta är vad som drabbat aktiva inom Sverigedemokraterna - den organisation som mer än någon annan utsatts för hets från riksdagspartierna och massmedia.

Vårt land har fått ett klimat av antiintellektualism, intolerans och rädsla, där människor inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det har uppstått en klyfta mellan å ena sidan den verklighet som människor dagligen erfar, å andra sidan de tankar och känslor som de tillåts hysa.

Detta är bakgrunden till att Blågula Frågor inför årets riksdagsval beslutat driva en kampanj "Sänd en signal till makthavarna - rösta på Sverigedemokraterna!"

En röst på SD är det verkningsfullaste sättet att ge uttryck för en protest mot vad som sker med vårt land. Det talar om för nuvarande riksdagspartier att de måste ändra hållning.


Med andra ord. Även den som inte i alla delar är överens med Sverigedemokraterna, även den som inte direkt ser partiet som ett regeringsalternativ, bör kunna ge SD sin röst - för att uttrycka en protest.

Protestens riktning blir i detta fall tydlig, budskapet till riksdagspartier och massmedia blir:

Respektera demokratiska principer, försvara yttrandefriheten!

Tag ert ansvar för vårt land och vårt folk!

Öppna upp för ett medborgerligt samtal om Sveriges framtid!

SÄND EN SIGNAL TILL MAKTHAVARNA -

RÖSTA PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA!