Humor

"FINNS DET MUSLIMER MED SKRATTRYNKOR?"

Så undrar Staffan Heimersson i Aftonbladet den 18/2 -06:

"Jag vet att man ska undvika generaliseringar. Man blir lätt offer för sina fördomar. Men min undran om muslimer och humor lämnar mig ingen ro."

Heimersson har träffat många muslimer gästfria, varmhjärtade med mera, menar har några varit roliga?

" Jag försöker komma ihåg. Hade någon av dem skrattrynkor?

Humorister i den islamska världen är inte vanliga. Jo, författaren Salman Rushdie förstås. I 'Satansverserna' fantiserade han 1988 om Muhammed och hans hustrur, bordeller och skörlevnad. För många av oss var detta mustigt fabulerande. Det gav oss skrattrynkor. Men i Rushdies egen muslimska värld tog det hus i helvete. Ayatolla Khomeini utfärdade en uppmaning till alla muslimer att ha ihjäl Rushdie.

I 'den västerländska civilisationen' var vi då ense om att det vore absurt om vi inte kunde skoja om Gud och hans profeter, fan och hans mormor."

"Det skrämmande den senaste veckan - med dess vreda, vilda, vulgära pyromandåd och de politiskt (obs! inte religiöst) laddade plakaten med krav på att alla danskar ska halshuggas - har varit vår egen reaktion: Vårt skamsna skuldbeläggande av oss själva, vårt beskäftiga förnuft."

Staffan Heimersson försvarar rätten att håna:

"Vi har glömt hur Charlie Chaplin 1940, när nazismen såg ut att sluka hela Europa, gjorde 'Diktatorn'. Filmen uttryckte inte 'respekt för kulturella skillnader'. Den hånade Hitler och lät honom säga: 'Demokrati, frihet och jämlikhet är ord som är till för att lura folket. Ingen nation kan ha framsteg med sådana idéer. De står i vägen för handling. Därför slopar vi dem.'"

"Men nu. Vi lägger oss platt för en tredje totalitär ideologi, islamismen."

"Jag skulle också vilja höra svenskar skandera: 'Danmarks sak är vår.'"


 Se vidare:

Plågsamt för imam

Världens största blöjbarn