Replik till SSU

Nordström-Henemark-Roberto anklagar i DN den 19/4 -98 moderaterna för att de "spelar på känslor om att alla i dag inte är...riktiga flyktingar". Vad SSU-trion med detta vill ha sagt är uppenbarligen två saker:

1. Alla som fått stanna i Sverige efter asylbegäran har skyddsbehov.

2. Tvivel kring detta är inte acceptabelt.

Fakta i målet att under den senaste tioårsperioden har nära 170.000 personer fått permanent uppehållstillstånd i Sverige efter asylbegäran. Av dessa fick 33% asyl, 67% fick stanna pga humanitära skäl eller tidsamnestier.

Det är alls inte ovanligt att asylsökande överklagar ett avvisningsbeslut 5-10 gånger och på så vis förlänger sin vistelsetid i Sverige. I slutändan får man då ofta stanna - men inte pga av skäl som fanns när man kommit, utan pga skäl som man skaffat sig sedan ankomsten. Barnen har hunnit rota sig, man har bildat familj eller man har börjat må dåligt genom all väntan.

Man ska nog inte moralisera över att människor försöker främja vad de uppfattar som sina intressen, men har inte vi som bor i Sverige också intressen och har inte vi rätt att försöka försvara dessa?

Med SSU-trions resonemang - behövs det överhuvudtaget någon asylprövning? Menar SSU att Sverige ska ha en reglerad invandring?

Jan Milld,

redaktör för Blågula Frågor


DN Debatt har nu öppnat ett särskilt, extra, utrymme för repliker. Detta bidrag togs dock ej in. Svaret från debattredaktionen blev:

"Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet att publicera artikeln."


 Andra refuseringar på

"DN Debatt:


1. Hösten -93

2. Sommaren -94

3. Våren -95

4. Hösten -95

5.Våren -96

6. Våren -96

7. Våren -96

8. Våren -96

9. Sommaren -96

10. Hösten -96

11. Våren -97

12. Våren -97

13. Våren -97

14. Sommaren -97

15. Hösten -97

16. Hösten -97

17. Våren -98

18. Våren -98

19. Våren -98

20. Hösten -98

21. Hösten -98

22. Hösten -99

23. Våren -00

24. Våren -00

25. Sommaren -00

26. Sommaren -00

27. Våren -02

28. Sommaren -02

29.Hösten -04

30. Hösten -05