Sanslös Pellnäs

Nedanstående artikel av Kenneth Sandberg sändes i början av november 2005 till Sydsvenskan, som svar på ett tidigare infört inlägg av Bo Pellnäs. Artikeln togs inte in - debattredaktören förklarade att tidningen inte hade utrymme.

Artikeln återges här:

 


Sicken Pelle! Med större allvar förmår man knappast kommentera överste Bo Pellnäs med anledning av hans artikel "Upprätta en krisplan" i Sydsvenskan den 8 november, vars ingress lyder: "Kravallerna i Frankrike är en väckarklocka. Nu måste arbetet börja med att förvandla svenska problemområden till integrerade stadsdelar med låg arbetslöshet, bra skolresultat och hög laglydighet. Det skapar solidaritet mellan människor och lojalitet med samhället".

Hur fjärran från verkligheten och hur naiv får man lov att vara - och samtidigt uppehålla posten som en av de ansvariga för nationens säkerhet..? Få personer i detta land är omedvetna om följande faktiska förhållanden:

Staten och samhället har spenderat hundratals miljarder kronor under senare år på integrationsåtgärder för invandrare. Situationen med ghettobildningar och våldsamma sociala motsättningar har trots detta ökat och accelererat.

Orsaken till det helt orealistiska integrationsprojektets misslyckande är det faktum att Sverige delat ut permanenta uppehållstillstånd i en omfattning som tiofalt överträffar genomsnittet för EU i genomsnitt. Och där bevisligen mindre än fem procent har skyddsbehov. Detta i en situation där vi under 90-talet tappade drygt 400 000 arbetstillfällen - och samtidigt importerade drygt 350 000 personer i den arbetsföra åldern 16-65!

Receptet som Pellnäs skriver ut är fortsatt "politiskt mod ­ rentav tjurskallighet" för att driva den nationella insatsen, d v s att i ännu högre grad prioritera stöd och insatser för invandrarna. En omelett som kräver "knäckta ägg", medger Pellnäs. Det senare indikerar att översten i det svenska försvaret har uppfattat åtminstone ett uns av hur samhället fungerar. Däremot lyser insikten om hur allvarlig situationen är och om tillståndet hos svenska folket totalt med sin frånvaro hos Pellnäs.

Det svenska välfärdssystemet är sedan ett par decennier utsatt för en systematisk nedmontering; Sjukvård, äldreomsorg och skola fungerar erbarmligt. Arbetslösheten är ett faktum eller ett realistiskt hot för alltfler seriöst sökande och välutbildade. Otryggheten till liv och egendom breder ut sig i ett land som tidigare varit avundat i omvärlden för sitt lugn och sitt harmoniska och välfungerande tillstånd.

I denna situation pläderar Pellnäs för ytterligare prioriteringar "i kampen för det goda samhället". Det redan till bristningsgränsen diskriminerade och förödmjukade svenska folket ska alltså i ännu högre grad agera knäckta ägg för att "skapa solidaritet mellan människor och lojalitet med samhället".

Att tillskyndare för det "mångkulturella samhället" bland ungdomar med en naturlig och oförstörd godtrogenhet resonerar enligt ovanstående, är förståeligt. Inte minst då bristen på livserfarenhet endast kompenserats med teoretisk kunskap á la Marxistisk grundkurs eller annan "gränslös" teoribildning.

Att personer i Pellnäs ålder - och med så synnerliga skäl att hålla sig ajour med verkligheten - uppvisar en så total insiktslöshet om sakernas tillstånd, är förstås inte bara förunderligt utan i högsta grad allvarligt. Inte i första hand för vederbörandes eget sinnestillstånd, men för den nation och det folk som drabbas av konsekvenserna av dylik naivitet och ansvarslöshet.

Nationen Sverige är stadd i samma upplösningstillstånd som de länder där nu multietniciteten bryter ut i socialt kaos och grogrund för terrorism. Gemensamt för dessa länder är att problemet uppstått som följd av den kolonialism respektive land har på sitt samvete. För Sveriges del har det däremot aldrig funnits vare sig anledning eller skyldighet att öppna sina gränser för massinvandring. Att det ändå skett - ovanför huvudet på svenska folket - kan helt tillskrivas den "68-vänster" som under senare decennier utövat hegemoni inom såväl politiken som massmedia, och vars projekt är att avskaffa nationerna och upprätta det gränslösa Utopia.

Så snälla Pelle: Gnugga bort de blå fjälsterna för ögonen, anslå någon liten av intellektets hjärnceller åt att analysera orsakerna till det som är på väg att hända med Sverige. Välkommen så med råd och förslag kopplade till orsakerna. Och överlåt pillandet med symptomen åt de "godister" som har att välja mellan dylik terapi eller sömnlöshet.

Kennet Sandberg
f.d världsförbättrare och flyktinghandläggare

 


 

 Se vidare:

Exit - Folkhemssverige