Oklarheter om hatbrott

" HATBROTT MOT PRIDEBESÖKARE."

Så löd en rubrik i City den 6/8 -07.

"Den glada utekvällen på Pridefestivalen i Stockholm för den 25-årige mannen slutade med att han misshandlades när han kom fram till Rinkeby vid halv-åttatiden på söndagsmorgonen.

Fyra till fem unga män i 18 till 20-årsåldern gav sig på honom.

Polisen misstänker hatbrott.

- Vi misstänker att han blev angripen på grund av sin sexuella läggning..."

Det är väl frågan, om det vara ett hatbrott. Några våldbenägna unga män i Rinkby, det talar för att angriparna i detta fall hade invandrarbakgrund.

Klart är att det rör sig om "hatbrott" när:

a) förövararen är svensk och offret invandrare

b) förövaren är heterosexuell svensk och offret är homosexuell.

Klart är också att det inte rör sig om "hatbrott" när:

a) förövararen är invandrare och offret svensk

b) förövaren är svensk och offret är svensk

c) förövaren är invandrare och offret är invandrare

d) förövaren är homosexuell och offret är homosexuell

Men hur blir det om både offer och förövaren tillhör de grupper som anses särskilt skyddsvärda och kan begå brott mot svenskar (i varje fall heterosexuella sådana) utan att det ses som något särskilt allvarligt?

Om det i Rinkebyfallet är så att förövarna i och för sig var heterosexuella, men hade invandrarbakgrund, kan det då verkligen klassas som "hatbrott"?

Vad säger lagen? Vilka var intentionerna hos lagstiftarna?


En annan variabel gäller på vad sätt hatet i fråga har manifesterats och i vilken situation som det skedde:

Anders Selin, fd ordförande för RFSL såväl som Stockholm Pride, skriver på DN Debatt den 30/7 -07.

Han påatalar där att Glenn Hysén vid ett tillfälle lappat till en homosexuell man, efter att denne tafsat på honom. Selin menar att det där kan ha varit fråga om ett hatbrott från Hyséns sida.

Detta blir därför också något som kan behöva klarläggas.


 Se vidare:

Ej hat - bara på skoj

Fobiska svenskar

Hatbrott

Hatbrottsrapportering

Hej!

Inget hatbrott

Tankebrott