Aktuell kommentar - vecka 27/07

 

 

Hatbrottsrapportering

Visste du att hatbrott är vanligast mot invandrare? Det kan annars okunniga läsare få klart för sig genom rubriken till en notis i gratistidningen Metro den 2/7 -07:

Det blir ju som att rapportera att cykelstölder främst drabbar cyklister eller att villainbrott främst drabbar villaägare.

Det ligger i själva definitionen, att en svensk inte kan drabbas av hatbrott.

Detta framgår också av texten i Metronotisen:

"Ett hatbrott är då gärningsmannen kommer från en så kallad majoritetsgrupp och offret från en minoritetsgrupp. Brottet ska ha sin grund i en negativ inställning till hudfärg, nationalitet, etnisk bakgrund, religiös tro eller sexuell läggning".

Med tanke på decennierna av kampanjande mot en förment främlingsfientlighet bland svenskar - parallellt med att det mörkas kring brott med svenskfientliga motiv - blir det naturligt för läsaren att tolka rubriken som en bekräftelse på vad han/hon redan vagt trodde sig veta.

Men "hatbrott" kan drabba även homosexuella och egentligen syftar rubriken på det faktum att "67 procent hade främlingsfientliga motiv och 21 procent hade homofobiska motiv."

Samma kretsar som gärna talar högstämt om "alla människors lika värde" har sett till att svenskar i detta sammanhang inte räknas - annat än som gärningsmän.

En svensk eller en svenska anses inte kunna bli offer för hot eller våld, där "brottet har sin grund i nationalitet eller etnisk bakgrund".

 

• Nog vore det intressant att få veta hur många fall av våldtäkter det förekom förra året, där

a) gärningsmannen var etnisk svensk och offret hade utländsk bakgrund?

b) gärningsmannen hade utländsk bakgrund och offret var svenska?

Frågan är om det förekom ett enda fall, av överfallsvåldtäkt, där mannen var etnisk svensk och offret en invandrarkvinna!

 

• Eller hur många fall av oprovocerad misshandel på offentlig plats förekom det, där

c) gärningsmannen var etnisk svensk och offret hade utländsk bakgrund?

d) gärningsmannen hade utländsk bakgrund och offret var svensk?

 

Lagen om "hatbrott" måste ändras, så att den omfattar även etniska svenskar!

 

När detta skett måste eventuella tidningsrubriker istället lyda: "HATBROTT VANLIGAST MOT SVENSKAR".


 Se vidare:

Ej hat - bara på skoj

Hatbrott

Polischef

Kulturchef

Olika straffskalor