Negativt med positivt

"Mellan ett diskrimineringsförbud och ett påbud om positiv särbehandling går en mycket väsentlig rågång... Diskriminering tar inte hänsyn till individen. Den kan beskrivas som en individuell orättvisa. Positiv särbehandling söker gottgöra denna individuella orättvisa genom grupporättvisa....

Det grupptänkande som ett diskrimineringsförbud söker visa på porten, kommer tillbaka in genom köksdörren."

Thomas Gür, i sin bok "Positiv särbehandling"