Aktuell kommentar - vecka 45/00:

 

Skolexempel

I Skaraborgs län har en gymnasieelev blivit avstängd från all undervisning. Inte för att han gjort något brottsligt eller utfört olämpliga handlingar. Nej, grunden för avstängningen är hans åsikter. Han betecknar sig själv som både rasist och nazist.

Skolchefen i Skara, Fredrik Geijer: "En elev, som inte står för skolans gemensamma värdegrund, kan inte gå kvar".

Vad innebär "skolans gemensamma värdegrund"?

Hur får man en elev att omfatta denna värdegrund?

Skolchefens uttalande väcker frågor om hur skolorna i Skara arbetar!

 


Hur övertygar man bäst en ung människa åsiktsmässigt?

Sker det genom goda argument, kunskap och föredömliga exempel?

Eller sker det genom avskräckning och bestraffningar?

I Skara väljer man tydligen, åtminstone i detta fall, den senare metoden. Frågan är hur effektiv den är.

Ytligt sett kan man kanske få elever att falla in i ledet och rapa upp vad som begärs av dem, men hur djupa och äkta övertygelser blir det då fråga om? Vilka förutsättningar har sådana "övertygelser" att klara konfrontationer med andra åsikter? Blir de från första början något annat än bara en "läpparnas bekännelse" och ett hyckleri?

Ur en synpunkt är avstängningen av den unge Skara-nazisten konsekvent. Under flera års tid har etablissemanget i Sverige nu visat, att man inte vill ta en debatt med politiska meningsmotståndare. Detta har både vi inom Blågula Frågor och andra demokratiska invandringskritiker fått erfara. Vill man inte diskutera ens med oss - varför skulle man diskutera med nazister?

Å andra sidan. Anledningen till att man inte vill diskutera med oss är naturligtvis att man inte kan. Man har inte argument och fakta starka nog för att klara en debatt på lika villkor.

Men nazister? Har man inte argument ens för att klara nazister? Kan det vara så illa?

Om man nu helt stänger av vissa elever pga deras åsikter - hur då göra med elever som i handling ställer till skada? Hur göra med elever som saboterar undervisningen, slår lärare eller är direkt kriminella?

 


Vad är innebörden av nazistiska åsikter?

Centrala punkter är förkastandet av demokratiska spelregler, uppfattningen att ändamålen helgar medlen och accepterandet av våld.

Dit hör även föreställningar om att vissa människor är mer värda än andra, och därför ska ha företräde.

Genomgående är anti-intellektualismen.

Samtidigt som historien från Skara blivit offentlig uttalade sig vår nya integrationsminister, Mona Sahlin, i en GP-intervju. Ur Göteborgs-Posten den 22/10 -00:

"...det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska.
- Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet,.."

Detta är bara ett av flera exempel på hur makthavarna vill diskriminera etniska svenskar. Bakom detta ligger en ringaktning av oss svenskar, en uppfattning om att vi inte kan klara oss på egen hand. 1) Just Mona Sahlin tillhör dem som gärna talar nedlåtande om "enfald".

Så hur mycket skiljer sig egentligen Sahlins åsikter 2) från den unge nazistens?

På åtminstone en central punkt är de inne på samma linje, nämligen att vissa människor ska ha företräde framför andra. 3)

 

 


 

 

 

 

 

 

1) Mona Sahlin: "Rinkeby har över 100 nationaliteter. Nacka-Saltsjöbaden bara en. Var är då integrationsproblemen störst?" (ett uttlande som inte stämmer ens i sina förutsättningar).

2) Se vidare Sahlin-menyn på "God-kända debattörer".

3) Den nazism som representeras av den unge mannen i Skara är obehaglig och kan säkert göra livet till ett helvete för enskilda individer. Den verkligt farliga formen av antidemokratism tar sig dock andra former. Den går fram under godhetens banér - alltid leende, hyllad som anständig, uppburen av massmedia.