"Gulag"

Även där man inte fritt hittar på motståndarargument kan man överdriva dem, dra ut konsekvenserna av dem litet extra och lägga in tolkningar som går utöver vad motståndaren gjort. Exempel på detta ger "Analys & Kritik" i ett angrepp på Jan Milld och hans bok "Dialog om invandringen?":

"Jämförelserna mellan de politiska förhållandena i Sverige och inkvisitionen och Gulag rättfärdigar JM genom att hävda att det råder 'likriktning' och 'rädsla att öppet ifrågasätta uppifrån påbjudna åsikter' i Sverige. Bakom de groteska jämförelserna ligger tydligen en uppenbar avsikt att devalvera och misskreditera den svenska demokratin. JM påstår t.o.m. att 'det behövs än så länge inte' fängsla och avrätta de 'invandringskritiska', dvs. JM hävdar på fullt allvar att de styrande egentligen avser att vilja upprätta Gulag och koncentrationsläger i Sverige! Här framgår klart och tydligt JM:s föraktfulla syn på den svenska rättstaten och demokratin."

"Det socialdemokratiska partiet, som tydligen enligt JM:s resonemang förbereder och planerar för fängslande och avrättningar av 'invandringskritiker', är en av de demokratiska partier som byggt upp den svenska demokratin, rättsstaten och välfärdsstaten."

Det förekommer, skriver A&K, ingen "'massförföljelse' liknande häxprocessernas Sovjetunionen."

 


Onekligen har man rätt i det senare. Någon "massförföljelse" förekommer naturligtvis inte. Det behövs inte, eftersom det är ytterst få svenskar som ännu aktivit engagerar sig mot galenskaperna. A&K polemiserar mot ett påstående som ingen framfört, och "vinner" s.a.s. på walk-over.

JM:s påstående att makthavarna inte behöver fängsla kritiker betyder inte att makthavarna avser att göra det. Självklart undviks detta, om man ändå kan upprätthålla kontrollen. Hur skulle makthavarna komma att göra i ett eventuellt läge där kontrollen inte kan upprättas utan ett mer påtagligt förtryck? Det är en öppen fråga, där svaret tyvärr inte är självklart:

Var det bara undantag, när socialdemokratiska valarbetare i valrörelsen 2002 ertappades med valfusk? Nej, det ingick i ett mönster, där man inte tvekade att riva ned affischer för meningsmotståndare.

Sidoorganisationen ABF har redan dessförinnan manifesterat sitt sinnelag.

SAP hade tidigare IB, nu stöder partiet öppet Expo.

Både SSU och minister Mona Sahlin verkar för yrkesförbud mot invandringskritiker.

Även våldsorganisationen AFA har sedan länge på olika sätt åtnjutit statligt och kommunalt stöd.

I Sovjet stämplades dissidenter som mentalsjuka och spärrades in. Åtminstone ett liknande exempel finns i Sverige.

E-post till socialdemokratiska kommunalråd, där en medborgare uttrycker sin oro över en förändring i bostadsområdet har i ett fall lett till åtal och dom till höga böter.

Statsminister Göran Perssons odemokratiska sinnelag framgår av hur han nu manövrerar in Sverige under en överstatlighet, utan att svenska folket tillfrågas om saken.

EU-nivå är lagstiftning på gång, mot "främlingsfientlighet" mm.

Senaste nytt är att FRA ska få avlyssna telefoner och kontrollera e-post.

 


 

 Se vidare:

MRIS

I halsgropen

Anonymt krypskytte