Annonsen som

inte gick an

Hösten 1996 sände Blågula Frågor en annons till tidningen "Journalisten" - organ för Svenska Journalistförbundet.

Det visade sig att Journalistens chefredaktör nekade att ta in annonsen! Utan närmare motivering.

Det var fråga om liten produktannons för Blågula Frågor (enspaltare) , enligt ovan.

 


Våren 1997 försökte vi få in en ny annons i Journalisten, denna gång för boken "Försvara DEMOKRATIN!".

Nu sade man inte blankt nej - inte direkt. Journalisten-redaktionen ville först låna ett exemplar av vår bok. Uppenbarligen var dess innehåll avgörande för huruvida man skulle publicera bok-annonsen eller inte.

Efter att de läst boken fick vi den tillbaka - med beskedet att Journalisten inte vill ta in vår annons. Dock utan närmare motivering.

 


 

 Se vidare:

Annonser och annonser

Presstöd?