Aktuell kommentar - vecka 11/09

 

 

Signaler

 

Bilden ovan är visserligen ett montage, men visar ändå väl vad som hände vid den demonstration som "urartade" i Malmö den 7 mars 2009.

På plats fanns ett stort antal kravallutrustade poliser. Trots detta kunde en demonstrant inför TV-kamerorna hoppa upp på en polisbuss och - utan att någon försökte hindra honom - vandalisera fordonet. Polisen vände s.a.s. ryggen till.

Bakom polisens icke-agerande ligger nog inte beslut från enskilda polismän, utan från insatsbefälen och deras uppdragsgivare högre upp i makthierarkin.

Funnes bara viljan skulle det naturligtvis ha varit lätt att snabbt få ned den sparkande huliganen från taket på polisfordonet.

Detta skulle ha markerat en gräns för vad samhället tolererar.

Istället sänds nu ut signaler av en helt annan innebörd, ägnade att uppmuntra till ytterligare huliganism.

 

• Varför tilläts den öppna vandaliseringen av polisfordonen?

• Varför är inte ledande våldsfigurer sedan länge inringade och gripna, åtalade och placerade bakom galler?

 

Två tolkningar blir möjliga:

1.

Huliganerna är redan så tungt beväpnade med hemmagjorda bomber av olika slag, att de fått ett övertag. Polisledningen är rädd för dem, vill inte riskera att förarga dem ytterligare.

2.

Man värnar om att dessa våldsamma grupper ska finnas i samhället, eftersom man behöver dem för politiska syften. Det ska finnas tillhands, som en flock kamphundar att bussa på dissidenter.

 


 Se vidare:

Expo och SJF har rätt!

Olika mått

Svaret

Vad gör polisen?