Aktuell kommentar - vecka 10/09

 

 

Svaret

Bästa tänkbara svar på det politiska våldet mot företrädare för SD och ND - i synnerhet efter mordförsöket på redaktören för Nationell Idag - är att nu möjliggöra en övergång till veckovis utgivning av Nationell Idag (än så länge utkommer tidningen varannan vecka)

Med en sådan övergång kan Nationell Idag få tillgång till statligt presstöd.

En första förutsättning är redan uppfyllt. Antalet prenumeranter överstiger 1.500.

En andra förutsättning är att tidningen kan klara de extra tryckkostnaderna under en sex månader lång kvalificeringsperiod.

För att få ihop till detta går man nu ut med ett upprop:

"Alla som vill stödja tidningen kan låna ut pengar till Nationell Idag och de som vill kan 'boka' upp sig på aktier i det aktiebolag som kommer att bildas när väl presstödspengarna har betalats ut. Du kan alltså redan nu teckna dig för att bli delägare i det framtida aktiebolaget Nationell Idag!

Beloppet som ska samlas in är 220.000 kronor och varje andel kommer att kosta endast 100 kronor."

Det betyder att 22 andelar ger 2.200 kronor.

Och om 100 personer ställer upp med detta, då kan den veckovisa NI-utgivningen köra igång.

Här finns något som envar kan göra, för att ge uttryck för sin uppfattning om AFA:s metoder.

Postgironumret är 20 56 18 - 2.


 Se vidare:

Den totala falskheten

Expo och SJF har rätt!

Svar på angrepp