Aktuell kommentar - vecka 02/08

 

 

Alla brottsoffers lika värde

Polisen har beslutat att upphöra med prioriteringen av "hatbrott". Om detta rapporterade TV-nyheterna den 5/1 -08, på det propagandistiska och hycklande sätt som kan förväntas av denna TV-kanal.

Upprördheten var stor hos både den kvinnliga reportern och den intervjuade, en (v)-politiker. Inslaget gav tittarna intrycket av att nu skulle polisen inte längre se allvarligt på brott mot invandare eller homosexuella.

Vad TV4-inslaget förbigick med tystnad var innebörden av den hittillsvarande s.k. prioriteringen av hatbrott.

Innebörden av "hatbrott" har ju varit helt enkelriktad och selektiv. Den har omfattat brott där personer ur vissa grupper varit offer och personer ur vissa andra grupper varit förövare. Den har uttryckligen sorterat bort brott där vissa andra grupper varit offer och personer ur vissa grupper varit förövare.

Närmare bestämt har:

• invandrare och homosexuella varit godkända i rollen som offer, men inte som förövare.

• etniska svenskar och heterosexuella varit godkända som förövare, men inte som offer.

Det säger sig självt, att rörigt blir det!

Hur bedöma:

- om heterosexuell invandrare ger sig på homosexuell invandrare?

- om heterosexuell invandrare ger sig på homosexuell svensk?

- om homosexuell svensk ger sig på heterosexuell invandrare?

- om homosexuell svensk ger sig på homosexuell invandrare?

Framförallt handler det dock om likabehandling av människor.

Det borde inte vara långsökt för dem som som gärna använder frasen "alla människors lika värde".

Innebörden av att man slopar denna s.k. prioritering av hatbrott är inte att brott mot invandare och homosexuella inte längre ska bedömas som brott. Inte heller att brott mot personer ur dessa grupper ska bedömas som mindre allvarliga än brott mot andra personer.

Det betyder bara att dessa brott ska bedömas på samma sätt som andra övergrepp och våldsbrott. Det ska föranleda insatser från polis och domstolar. De skyldiga ska gripas och dömas.

Konstigare än så är det inte, TV4!


PS

En annan sak är att polisens resurser inte längre räcker till, pga den dramatiska ökningen av brottsligheten i Sverige.

En viktig förklaring till detta är den gränslöshet, invandringspolitik och kriminalpolitik som försvaras av de politiskt korrekta. Samt det ineffektiva polis- och domstolsväsendet.


 Se vidare:

Ej hat - bara på skoj

Hatbrottsrapportering

Homolobbyn och "hatbrott"

Vad är hatbrott?


BROTTSMÖNSTER

POLISEN