Aktuell kommentar - vecka 3/07

 

 

Proppen ur (2)

Gatuvåldet har blivit så omfattande att man kan tala om en ny "folksjukdom". Det har man konstaterat från SÖS-akuten, redan för fler år sedan.

Antalet misshandlade fortsätter att öka, i stort sett varje år. År 2005 var antalet anmälda misshandelsfall uppe i mer än 70.000. Under 1950-talet låg nivån på 8.000 fall per år.

Många misshandelsfall sker helt oprovocerat, av okända.

Ur Metro den 2/1 -07:

"34 000 SLOGS NER AV OKÄNDA UNDER 2006
 
Varje dag 2006 anmälde 100 personer att de misshandlats av okända
 

Cirka hundra personer polisanmäler varje dag att de misshandlats av någon som de inte har träffat tidigare. Till och med november har polisen fått in drygt 34 000 anmälningar om misshandel där gärningsmannen är obekant för offret. Det är en ökning med 20 procent på två år, och flertalet drabbade är i åldern 15–25 år."

"Bara i Stockholmsområdet blir cirka 30 personer varje dag nedslagna av någon som de inte känner."

Här finns dessutom ett mörkertal - många vågar inte anmäla brott av rädsla för repressalier.

Antalet våldtäkter slår nya rekord nästan varje år. Under år 2005 var antalet anmälda fallet uppe i över 3.700. Av dessa var nära 1.000 utomhusvåldtäkter.


Hur en misshandel kan gestalta sig i ett konkret fall framgår av en artikel i Expressen den 8/1 -07:

"Anfölls av fullt beväpnat gäng - två gånger"

Det började med att mannen, när han rastade sin hund, blev överfallen och rånad av sex "ungdomar".

Senare under kvällen begav han sig, tillsammans med sin  flickvän och sin bror och hans fru, ut för att hitta förövarna:

"- Vi ser ett gäng på 20, kanske 30 personer, stå fullt beväpnade."

"Kvartetten jagades in i en loftgång, men blev där inringade av gänget.

- Gänget kom mot oss med käppar, basebollträ, knivar och skruvmejslar."

En skruvmejsel gick djupt in i nacken på flickvännen.


PÅ VÅRA GATOR springer alltså lösa ett okänt antal gäng, beväpnade till tänderna och utan spärrar i sin våldsutövning.

• Hur många gäng är det fråga om?

• Hur har de uppstått?

• Hur många nya gäng tillkommer varje år?

Risken är att här sker en långsam tillvänjning, att vi alltmer glider in i en situation där inga vågar gå ut kvällstid om de inte själva är väl beväpnade.


TÄNK OM en sammanställning skulle göras av alla de 34.000 misshandelsfallen och de 1.000 utomhusvåldtäkterna under år 2005. Eller under "Mångkulturåret" 2006!

Vilken lunta skulle det inte bli! Redovisa konkreta beskrivningar om vad som hände, i varje enskilt fall. Uppgifter om:

- själva misshandeln, bakgrund och förlopp

- skadorna och konsekvenser för offret.

- vård och andra samhällsinsatser, gärna med kostnadskalkyler (vilket sällan eller aldrig tas med vid beräkningar av invandringens kostnader).

För ett enskilt fall kan det kanske bli i snitt två A4-sidor.

Redan 100 fall kan då bli en bok.

Tar man de nära 1.000 fallen av utomhusvåldtäkter blir det en tjock lunta eller ett dussin proppfulla ringpärmar.

Tar man de 34.000 misshandelsfallen enligt ovan blir det ju något som kan fylla ut en hel bokhylla!


MEDIA SKRIVER visserligen mycket om det extrema våldet, men det tillhör ovanligheterna att man uppger etnicitet hos förövarna (såvida inte dessa är svenskar).

Här finns dock ett samband med den okontrollerade massinvandring som skett till Sverige under de senaste decennierna. Offren är ofta etniska svenskar medan förövarna har utländsk bakgrund. Detta gäller vid överfallsvåldtäkter, det gäller också beträffande gatumisshandel.

Läget är nu så allvarligt att drastiska åtgärder kan vara påkallade för att vända denna våldsutveckling.

En första åtgärd bör bara ett moratorium angående fortsatt invandring till Sverige.


Se vidare:

Lågintensiv krigföring

Misshandlade av okända

Proppen ur (1)