Aktuell kommentar - vecka 2/07

 

 

Proppen ur (1)

Innebörden av s.k. engångsbeslut vet vi sedan slutet av 1980-talet, genom praxis. Det är inte heller svårt att föreställa sig genom det mest elementära av bondförnuft: det genererar fler asylsökande, ny invandring. Det sänder ju en signal, att till detta land lönar det sig att resa. Man får vad man begärt.

Inte desto mindre drev den förra s-regeringen, uppvaktad av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, igenom just denna typ av beslut. Man konstaterade - närsynt - att det fanns många asylsökande och "gömda flyktingar (dvs icke-flyktingar som redan fått sina ärenden behandlade, men fått andra besked än vad de önskat sig). Man beslöt - kortsiktigt - att försöka "rensa bordet" genom en mer eller mindre "allmän amnesti".

Detta resulterade i tre saker:

1. Rekordinvandring

Antalet beviljade PUT år 2006 slog nytt rekord. Enligt SCB-statistik blev den totala invandringen 97.000. Detta är den högsta siffran någonsin, sedan SCB 1875 påbörjade denna registrering.

Här innefattas även invandring från våra nordiska grannländer (vilka inte behöver särskilt uppehållstillstånd - PUT - för att få stanna i Sverige).

Hursomhelst var det fråga om en ökning med nära 50% jämfört med året innan. Förklaringen till denna stora ökning ligger i det beslut som Miljöpartiet m.fl. lyckades driva igenom.

2. Kommunproblem

Det har varit svårt för Migrationsverket att få kommunerna att ställa upp. Det har ju hunnit få erfarenheter av vad det betyder i dels ekonomiska kostnader på sikt, dels sociala problem. Övertalningsförsöken har varit intensiva.

I arsenalen har ingått:

- statliga bidrag och extra-bidrag,

- argument om att "flyktingarna" annars kommer ändå, varvid man kan bli utan dessa bidrag

- det är tillfälligt, det är ett litet antal för kommunen och det handlar om solidaritet med just "flyktingar" (vilket inte stämmer, man hade annars fått bifall på sin asylansökan och inte behövt vänta sig in i Sverige)

3. Överbelastning på Migrationsverket

Sedan flera månader tillbaka har stått klart att antalet asylsökande till Sverige ökar, inte minst från Irak, Libanon och Somalia. På Migrationsverket har detta resulterat i en sådan arbetsmässig överbelastning att det blivit till ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Hur man nu "löser" detta framgår av en artikel på Sverige Radios webbsida den 8/1 -07:

"Fler och fler av de asylsökande som kommer till Sverige får uppehållstillstånd. Dels beror det på att läget i världen blivit värre men också på att Migrationsverket idag har ändrat sin praxis.

De som tidigare fått avvisningsbeslut, som inte kunnat verkställas, får nu uppehållstillstånd istället."
 
"Förra året fick nästan 28 000 flyktingar och deras anhöriga uppehållstillstånd i Sverige. Det var mer än tre gånger fler än året innan..."

Särskilt många asylsökande kommer från Irak. Jämfört med andra västländer är Sverige här unikt. Ungefär varannan asylansökan, som görs av irakier i Europa, görs i Sverige.

"Under december månad var 60 procent av alla asylsökande som kom till Sverige från Irak och det gör att Sverige idag tar emot flest irakier i hela Europa.
 
"- Förutsättningarna för irakier att få tillstånd i de olika europeiska länderna varierar och Sverige ger många irakier tillstånd, vilket många andra länder inte gör, ..."

En ny "praxis" införs alltså.

Inte genom något politiskt beslut, av vår valda regering. Beslutet har tagits av tjänstemän. Varför har de beslutat om denna kursomläggning?

• Ett viktigt övervägande är uppenbarligen arbetsmiljöhänsyn.

• Har man någon form av bonus eller provision, så det blir mer pengar i lönekuvertet ju fler ärenden man "klarar av"?

• Kan det också ha spelat en roll att många av dem som arbetar på Migrationsverket själva är utlandsfödda och inte känner lojalitet med det svenska samhället?

• Kan en hotbild dessutom ha spelat in? Känt är ju att anarkofascister (AFA o.dyl.) har haft Migrationsverket som en måltavla, aktioner har riktats mot både verkets lokaler i Solna och enskilda anställda.

I ett läge då misslyckandet av integrationen står klarare än någonsin, i ett läge som kräver ett omedelbart moratorium borde införas beträffande ytterligare invandring till Sverige, sker istället motsatsen.

28.000 "flyktingar" under 2006. Av erfarenhet vet vi att ett visst antal asylinvandrade snart följs av dubbelt så många anhöriginvandrade.

Vi vet också att ju fler som beviljas PUT, desto fler nya asylsökande följer under åren därpå.

Proppen verkar nu ha gått ur helt.


Se vidare:

Dröm om Sverige

Lågintensiv krigföring

Proppen ur (2)

Rinkebysiffror