Nerslagna av okända

Ur Metro den 2/1 -07:

"34 000 SLOGS NER AV OKÄNDA UNDER 2006
 
Varje dag 2006 anmälde 100 personer att de misshandlats av okända
 

Cirka hundra personer polisanmäler varje dag att de misshandlats av någon som de inte har träffat tidigare. Till och med november har polisen fått in drygt 34 000 anmälningar om misshandel där gärningsmannen är obekant för offret. Det är en ökning med 20 procent på två år, och flertalet drabbade är i åldern 15–25 år."

"Bara i Stockholmsområdet blir cirka 30 personer varje dag nedslagna av någon som de inte känner. Rädslan för att själv bli utsatt genererar samtidigt nya brott enligt Sammy Korhonen, polisassistent vid citypolisens ungdomsrotel i Stockholm.
 
- Anonyma undersökningar visar att folk beväpnar sig mer. Vi vet också att många inte vågar anmäla misshandel av rädsla för repressalier, och då är man inne på övergrepp i rättssak,.."