Olika straffskalor

Olika bedömning och straff för samma brott - det är innebörden av hatbrottslagstiftningen. Mats Tunehag, redaktör på "Världen idag", har skrivit en del om detta.

Ur SvD den 1/8 2007:

”'Hatbrottet” leder till åsiktspolis"

"På senare år har kategorin 'hatbrott' införts och diskuterats, och inte bara i Sverige.

I Stockholm har polisen ett särskilt kontor där hatbrott kan anmälas och snabbt behandlas. Det kan verka bra.

Hat är inte bra och brott är inte bra - att bekämpa hatbrott måste väl därför vara bra?"

"Eftersom det redan finns lagar som förbjuder våld och andra brott, varför måste vi ha en särskild kategori för hatbrott?

Hatbrott innebär bland annat att det ska utrönas vilka tankar och känslor förövaren har angående vissa livsstilar eller religioner och deras utövare, men inte mot vad eller vem som helst, utan oftast gentemot muslimer och homosexuella.

Om en muslim slår sin fru är det 'bara' hustrumisshandel, men om du slår en muslim ska polis och åklagare utreda vad du tycker, tänker och känner inför islam och muslimer. Orwells tankepolis i romanen 1984 blir kusligt aktuell.

Om en homosexuell slår ner dig är det 'bara' misshandel, men om du slår ner en homosexuell ska det utredas om du uttryckt missaktning för bögar, ogillar homosexualitet och lesbiska kvinnor.

Kan det betraktas som hatbrott att offentligt hävda att Pride- paraden borde förbjudas, eftersom det är en förnedrande sexualisering av det offentliga rummet, värre än H&M:s annonser?"

Enligt ”hatbrottsprincipen” finns det vissa tankar, uppfattningar och känslor som är brottsliga och vissa våldsoffer som har större skyddsvärde än andra, beroende på deras livsstil eller trosuppfattning, konstaterar Tunehag.

"Det påminner om sharialagar i islamska länder där män har mer värde inför domstol än kvinnor. Detta står i skarp kontrast till allas likhet inför lagen och är ett hot mot åsiktsfriheten, .."

"FN:s råd för mänskliga rättigheter antog i mars en resolution som vill förbjuda kritik av islam; det är att likna vid 'hatbrott'."

"...Varje övergrepp och våldsdåd är avskyvärt, men de stora problemen finns inte i våld mot homosexuella eller muslimer.

Statistiskt sett är de myggor jämfört med de stora elefanterna våldtäkter, våld mot närstående, misshandel, inbrott, stölder, med mera."

"Våld ska givetvis bestraffas oavsett offrets läggning eller bakgrund eller förövarens åsikter.
Polis och åklagare ska inte vara 'tankepolis'. Hatbrottslagar är utformade för att bestraffa människor för vad de tänker, tror eller säger.

En grundläggande rättsprincip handlar om det objektiva, exempelvis vad som hände i misshandeln, vem som slog vem, när och var.

Hatbrottskategorin tar oss in på subjektiva områden där åsikter kan kriminaliseras, som att påstå att homosexualitet inte är medfött eller att Muhammed var en krigshetsare.

Frågan är inte om påståendena är sanna eller falska, utan om man har laglig rätt att yttra dem, utan att riskera åtal, böter eller fängelsestraff."


Ur SvD den 4/8 2007:

"Graderade straffskalor hotar yttrandefriheten"

"Överåklagare Sven Erik Alhem tycks inte inse att det nya hatbrottsbegreppet undergräver allas likhet inför lagen och är ett hot mot yttrandefriheten. Han hävdar (SvD Brännpunkt 1/8) att det inte finns någon risk att ”saklig kritik” bestraffas.

Men så fungerar det inte med den nuvarande ”hatbrottslagen” och vem bestämmer vad som är ”saklig kritik”?

Yttrandefrihet handlar inte om saklighet - man har rätt att ha fel. Enligt Europakonventionen har man till och med rätt att uttrycka sådant som kan upplevas stötande av enskilda, grupper eller staten.

Det är ju själva kärnan i yttrandefriheten och därmed i demokratin.

Det har skett en oroväckande tyngdpunktsförskjutning i lagstiftning och rättspraxis liksom i den allmänna debatten - från yttrandefrihet till ”hörandefrihet”.

Istället för rätten att yttra sig fritt betonas nu rätten, för vissa grupper, att slippa höra sådant som de kan bli ledsna av. Fokus har flyttats från vad som sades till hur det uppfattades, från det objektiva till det subjektiva. Yttrandefriheten skadas svårt om man inför de-ömma-tårnas-princip-.

Alhem försvarar olikheter inför lagen, att människor ska straffas olika på grund av offrets bakgrund eller läggning. En gång i tiden hade man i Sverige en graderad röstskala; rösträtt hette pengar.

Nu har vi 'graderade straffskalor' beroende på personers religiösa övertygelse, fysiska förmåga eller sexuella läggning."

"Den politiskt opportuna korrektheten gör att polisen får direktiv att jaga myggor (att prioritera promillen hatbrott) medan de stora våldselefanterna får härja tämligen fritt i det svenska folkhemmet.

År 2006 anmäldes 122.5000 brott, men bara 3.000 hatbrott. Samma år misshandlades 9.000 barn och 25.000 kvinnor, totalt var det 77.000 misshandelsfall. 100.000 inbrott gjordes - hur många av dess offer fick hjälp av polisen?" 

 Se vidare:

Ej hat - bara på skoj

Fobiska svenskar

Hatbrott

Hatbrottsrapportering

Hetsparagrafen mm

Oklarheter om hatbrott

Tankebrott