Aktuell kommentar - vecka 51/05

 

 

Kulturchef på TV

Ozan Sunar kom till Sverige på 1970-talet. Nu är han kulturchef på SVT. Tidigare var han chef för Södra Teatern. Som sådan intervjuades han 2003 i SvD . Där framgick att Ozan Sunar vill hylla "det pluralistiska, demokratiska och civiliserade samhället. Där skilda åsikter och värderingar - estetiska, sociala, sexuella, religiösa - lever sida vid sida".

Skilda värderingar, sida vid sida. Vad betyder det, helt konkret?

En typ av värderingar som det svenska samhället - liksom andra västerländska demokratier - byggts upp kring är rättssamhällets, om saklighet och likabehandling. Samhället styrs efter lagarna, som gäller lika för alla. I botten finns här en intellektualism och respekt för fakta, ett självklart sanningssökande.

Ozan Sunar ifrågasätter nu att vi svenskar överhuvudtaget existerar och har rätt att försöka värna våra mest grundläggande intressen, av liv och trygghet. Därvid skiljer sig förvisso hans värderingar från många svenskars.

Hans hållning framgick i TV24-programmet "Pressklubben" den 15/12 -05, där Ozan Sunar medverkade i studiopanelen. Diskussionen gällde den nya BRÅ-undersökningen, om brottslighet bland svenska medborgare.

Sunars linje var att sådana undersökningar, angående etniska mönster i brottsligheten, inte bör göras. En uppdelning efter födelseland leder nämligen in på en "rasistisk diskurs". Det finns inte "vi och dom", slog Sunar fast, och fick medhåll av övriga i panelen.

Medhåll får Sunar även av andra i media flitigt förekommande debattörer och experter, som Jerzy Sarnecki, Zanyar Adami och Masoud Kamali.

Upp bakom Sunars linje sluter dessutom redaktörer på våra kvällstidningar, vilka fyller ut debattpaneler och morgonsoffor. Aftonbladets Lena Askling, i P1: "sådana undersökningar leder bara till ökad främlingsfientlighet, till rasism och fascism." Expressens PM Nilsson, i svar till Rojas: "vi ska inte se till hur det är, utan till hur det borde vara."

I botten på detta synsätt ligger mantrat "alla människors lika värde", tolkat så att alla människor har samma rätt till Sverige och att vi svenskar inte har någon särskild rätt till vårt land. Således har vi heller inte rätt att reagera om utlänningar kommer hit och tar ifrån oss vår fysiska trygghet.

Skilda värderingar, sida vid sida...

 


Anmärkningsvärt är att samma kretsar som så länge varit så frikostiga i stämplandet av invandringskritiker som "fördomsfulla", nu underkänner redan försöken att få fram fakta kring mönster i brottsligheten.

När det inte längre går att bestrida sanningshalten i påståenden om kraftig överrepresentation i våldsbrottslighet för personer med utländsk bakgrund, då byter man plötsligt fot. Nu underkänns själva ansatsen att få fram hur det faktiskt förhåller sig.

Så det finns två typer av korrekthet:

A. Man kan vara korrekt i den bemärkelsen att man resonerar intellektuellt och söker relevanta fakta, som stämmer med verkligheten.

B. Man kan vara politiskt korrekt.

Det senare är något radikalt annat än det förra.

 


 

 Se vidare:

Brårapport 2005 - olika grupper

Inget medhåll

Stockholms-Bob