Dröm om Sverige

Tusentals och åter tusentals irakier när en "dröm om Sverige.". För oss svenskar kan deras drömmar bli till en mardröm.

Ur Aftonbladet den 24/3 -07:

"DRÖMMEN OM SVERIGE"

"Med händer utsträckta som en korsfäst blir han visiterad av dansk gränspolis."...

" - Jag är på väg till Sverige, säger Zana på stapplande engelska."

I Danmark är deras chans att få asyl liten, så det gäller att komma vidare. Här har asylanterna och danska myndigheter ett gemensamt intresse och uppenbarligen samarbetar de:

"Snart är Zanas alla fingertoppar blå av bläck. Efter den proceduren borde det vara omöjligt för Zana att söka asyl någon annanstans i Europa. Räddningen för de irakier som vill fortsätta till Sverige är att fingeravtrycken bara placeras på ett papper och inte läggs in i någon databas."

" När Zana når Sverige om några dagar kan han vara lugn. Han blir inte återsänd till Danmark eftersom hans avtryck inte går att spåra."
 
"Nästan alla EU-länder har stängt sina dörrar för irakierna.
 
Tyskland ger asyl åt mindre än två procent. Danmark är inte mycket bättre. Bara Sveriges dörrar förblir någorlunda öppna.
 
När irakierna tar sig genom kontinenten på tåg, bussar och lastbilar tittar gränspoliserna ofta åt annat håll.
Bättre att låta något land längre upp utefter resrutten ta hand om problemet.
 
Högt uppsatta danskar i 'flyktingsvängen' som DN:s reporter talat med säger öppet att Danmark av ekonomiska och politiska skäl låter flyktingarna resa vidare även om de stoppas av dansk polis.
 
"Sveriges generösa inställning sprider sig som en löpeld bland familjer som vill fly från Irak och de som redan är flyktingar i grannländer som Syrien och Jordanien.

"Så få flyktingar söker sig numera till Danmark att av de 60 flyktingförläggningar som fanns för några år sedan är bara 7 kvar."
 
Ett antal regler har givit detta resultat:

"Ingen tillåts laga sin egen mat. Alla måste äta på cafeterian tre gånger om dagen. De som varit här mer än några veckor får inte ett öre av danska staten. Kläder och skor delas ut en gång i halvåret enligt ett poängsystem. Alla måste anmäla sig till polisen två gånger i veckan. Proceduren är densamma varje gång."
 
" För Zana lever fortfarande hoppet. Lyckas han ta sig till Sverige ska han försöka få hit sina föräldrar också."
 


 Se vidare:

Proppen ur