Först förföljde de kommunisterna,

men jag protesterade inte

för jag var inte kommunist.

 

Sedan förföljde de fackföreningsfolket,

men jag protesterade inte

för jag var inte fackföreningsman.

 

Sedan förföljde de judarna och zigenarna,

men jag protesterade inte

för jag var inte jude eller zigenare.

 

Sedan förföljde de de homosexuella,

men jag protesterade inte

för jag var inte homosexuell.

 

När de sedan förföljde oss,

fanns ingen kvar som kunde protestera.

 

Martin Niemüller, antinazistisk präst