Aktuell kommentar - vecka 50/06

 

 

Grupp mot grupp

I samma nummer av Metro - den 12/12 -06 - kunde läsarna ta del av följande två artiklar, båda om vården av äldre:


"Gunnar Eriksson, 86, är dement och har prostatacancer. I veckan måste han lämna sin sjukhusbädd på Ersta sjukhus - han är för frisk för att få stanna.
 
- De säger att han inte är tillräckligt sjuk för att få vara kvar, fastän han knappt kan trycka på larmknappen, säger hustrun Aina, 84.
 
"Om Aina fick önska skulle hon gärna se att maken under sin sista tid i livet fick vara kvar på Ersta sjukhus eller läggas in på ett vårdhem.
 
- Det finns ingen annan lösning, säger hon."


"Sverige står inför en gigantisk äldreboom, och även om skatten höjs kraftigt kommer äldreomsorgen att gå på knäna framöver. Så den guldkant många 40-talister vant sig vid kommer de att få betala själva på ålderns höst."
 
"Det är mellan 2020 och 2030 den verkliga åldersboomen kommer. De äldre pensionärerna över 80 år kommer enligt SCB:s prognoser att öka med närmare en kvarts miljon."
 
"Det kommer att innebära enorma påfrestningar på kommuner och landsting."
 
Lösningen kan bli att den som vill - och har råd - får köpa till extra service, antingen av kommunen eller av privata serviceföretag.
 
- Och då får vi ett välfärdspolitiskt dilemma: Hur hanterar vi dem som inte har råd?"


Alla är glada i den högra Metroartikeln, och det har de kanske anledning att vara. Men vad Metro inte låtsas om - och vad som går många läsare förbi - är att här finns en målkonflikt.

Det finns ett samband mellan artiklarna. Resurserna är ju begränsade. Det betyder att om man gör särskilda satsningar på vissa etniska grupper, då blir det mindre över till annan äldrevård.

Det är inte politiskt korrekt att erkänna att målkonflikter av detta slag existerar, inte när det handlar om utgifter för invandringen. I andra budgetsammanhang är det självklart att utgifter måste stämma med inkomster om det ska bli balans, och att mer utgifter på ett område ger mindre möjligheter till satsningar på andra områden. Men inte när "mångfalden" ska finansieras.

Ibland skiner det ändå igenom att även makthavare förstår ekonomiska samband, att grundskolematematik om plus och minus gäller, i varje sammanhang.

Ur Sydsvenskan, den 5/11 -06:

"Kommuner vill ha ersättning för socialbidrag

När regeringen skärper reglerna för a-kassan tvingas fler gå på socialbidrag. Landets kommuner, som betalar bidragen, kräver extrapengar från staten.
 
- Annars måste vi ta pengar från skolan och barnomsorgen, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL."

Ur SmålandsPosten den 26/2 -04:
 
"Barnen är viktigare än de äldre
 
Tingsryds kommun måste förändras 'ända in i märgen' på grund av det minskande antalet invånare, den allt större andelen äldre och den ekonomiska utvecklingen. Pengarna räcker inte till allt."

" En viktig princip blir att barnen ska prioriteras före de äldre och handikappade. Här menas inte vården och omsorgen utan i första hand antal servicehus och deras lokalisering.

- Vi kommer att behöva spara på allting. Men besparingar på skolan ska stå sist på sparlistan, säger kommunalrådet Marie-Louise Hilmersson (c).
 
Att det finns skolor i alla sju kommundelar är en angelägen sak för henne. 

- Skolorna ska finnas kvar på alla ställen så länge det går. Och då menar jag i första hand skolor för de lägre årskurserna. Det är viktigt för inflyttning att det finns en skola på närmaste ort.
 
Skolorna ska alltså röras sist. Däremot annonseras omdaningar och en ny organisation vad gäller vårdboende och trygghetsboende för såväl äldre och handikappade."


En annan aspekt - om vi går tillbaka till Metroartiklarna ovan - är hur det anses diskriminerande, för att inte säga brottsligt, om svenskar vill ha vård av svensktalande personal. Beträffande invandrare gäller ett motsatt synsätt.


Se vidare:

Invandringens kostnader

Har ej råd

Mångkulturell äldreomsorg

Ovård av äldre

Språklig rikedom

Svält i Sverige

Var god vänta

Välfärd för vissa

Åldringar till lägstbjudande

Ättestupan åter