Aktuell kommentar - vecka 51/04

Ättestupan åter

Betrakta bilden ovan, hämtad ur Aftonbladet den 13/12 -04.

Aktuell pensionärsmat.

Aptitretande? Nej, knappast. Det är heller inte meningen.

 


Det ligger nämligen en ekonomisk rationalitet i att pensionärerna blir undernärda. Då dör de snabbare.

Det vinner samhället på, ekonomiskt.

Och det svenska samhället har, som bekant, akuta och allvarliga ekonomiska problem.

Men ska inte "ställa grupp mot grupp", mässar de politiskt korrekta - nu senast SSU:are i Västmanland, i samband med att en s-politiker drevs att avgå. Ändå vet de mycket väl att när pengarna inte räcker så måste man någonstans skära ned på utgifterna.

Jan Myrdal i Aftonbladet:

"...hemtjänsten i Stockholm låter de av mina generationskamrater som själva inte längre förmår sköta sina hushåll köpa matlådor från det privata Carema äldreomsorg AB. Portionerna är knappa (vecko-genomsnittet ger 383,9 kalorier per måltid mot nödvändiga 600 kalorier). Den mat som serveras är därtill så smaklös att stockholmska pensionärer inte skall lockas att ... begära påfyllning."

Ättestupan har i praktiken kommit tillbaka:

"Det hela är mycket enkelt. Carema är ett vanligt kommersiellt taförsighetsbolag juridiskt styrkt av profitprincipen. Detta utnyttjas av Stockholms kommunpolitiker. Åldringsutgifterna minskas genom att man gör sig av med kostbara åldringar."

Och det gäller inte bara Stockholm, Myrdal fortsätter:

"Olika vänner från olika orter berättar att deras släktingar utsätts för en samhällsvård som mest består av sömnpiller - för att minska oron som det heter. Gubbar och kärringar hålls nedsövda. De får inte vatten ens. När man kommer till dem är glaset på nattduksbordet tomt och snustorrt. Den som inte har bråkiga släktingar villiga att göra skandal belastar inte kommunernas ekonomi länge efter att de omhändertagits."

Myrdal manar till uppror, genom civil olydnad. T ex genom att kasta maten på golvet:

"De kan inte komma åt oss. De kan inte avskeda oss. Naturligtvis kan de kalla på polis och fängsla oss men maten på våra fängelser är ... bra mycket bättre än den som pensionärer förses med genom kommunernas hemtjänst."

Jan Myrdals artikel skrevs efter att AB veckan innan haft artiklar kring pensionärsmaten på nyhetsplats. Där framgick att matlådorna trots den dåliga kvalitén inte var helt billiga:

"De matlådor som Aftonbladet provåt och fick analyserade på ett laboratorium kostar 83 kronor per portion inklusive hemtjänstavgift."

Tidningen hade varit i kontakt med ansvarig minister, Ylva Johansson:

"Borde inte matlådorna vara kvalitetsmärkta?

 -Det kan man säkert tänka sig. Det är god idé, men jag tror inte att vi kan ha en statlig kvalitetsmärkning. Men kommunerna borde ju se till att maten håller en viss kvalitet.

Vem som egentligen är ansvarig för matfrågan till äldre är inte klart.

 - Jag har bett Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet att utreda hur ansvaret ska fördelas. Och de sitter just nu med frågan."

Varför utreda att dra i långbänk? Är inte fängelsematen kvalitetsmärkt?

Är det inte bara att låta pensionärerna få mat efter samma normer som förbrytarna?

 


 

 Se vidare:

Har ej råd

I ägg mätt

"Ingen ursäkt"

Mångkulturell äldreomsorg

Språklig rikedom

Svenskar diskrimineras

Vanvård

Var god vänta

Välfärd för vissa

Åldringsfientlighet?