Aktuell kommentar - vecka 45/06

 

 

Trollen spricker?

"Trollen spricker när de kommer ut i ljuset", sägs det.

År efter år har anarkofascisterna inom AFA kunnat trakassera invandringskritiker och sätta demokratiska regler ur spel. De har givit sig på, inte bara Sverigedemokraterna, utan varje form av opposition mot det mångkulturella vansinnesprojektet. Inklusive oss inom BGF.

Detta har kunnat ske i stort sett obemärkt, eftersom både massmedia och polismakt spelat med.

Nu har SD kommit in i fullmäktigeförsamlingar och fått en mediauppmärksamhet som aldrig förr. AFA-slöddret ångar på som vanligt, men nu väcker det uppmärksamhet.

Störningar har inträffat i både Göteborg, Lund och Kalmar. Om det sistnämnda skriver Kurt Lundgren på sin blogg:

"Jag var med på den tiden när vänstern verkligen demonstrerade, nämligen i början av 70-talet (akademiska studier); jag delade aldrig de rådande värderingarna, vi var i en liten minoritet, som försökte hålla emot på institutionerna, men aldrig blev vi hotade av fascister med ansiktena täckta,.."
 
"De nuvarande fascistynglen är Sturmabteilungen för osynliga krafter, dolda i masker och rånarluvor, och man undrar vilken Goebbels som rycker i trådarna.
 
Hur skall då de andra partierna bete sig mot Sverigedemokraterna i fullmäktige?
 
De skall bete sig anständigt, tala med dem, ta debatten och uppträda som det anstår vuxna människor i en demokratisk församling - det visar sig ju vid en närmare analys, att det är från socialdemokraterna, så kallade hederliga arbetare, som SD tar sina röster och det lär ske i en ökad omfattning om detta naiva, infantila och skamliga uppträdande mot partiet fortsätter."

Men än är vägen lång, till ett demokratiskt tänkesätt!

Det visar fortfarande både massmedia och företrädare för polisen.

Vid störningarna i Göteborg presenterade TV-nyheterna fascisterna som "antifascister". Må vara att de själva utger sig för att vara detta, men det måste väl vara handlingarna som räknas. På AFA-repertoaren står ju både grovt våld och förkastande av demokratiska principer.

Fascisterna belönas också på annat sätt: I TV-rutan - rikstäckande TV, bästa sändningstid - fick en företrädare för dem framträda och lägga ut texten om SD.

Dock fick även Mikael Jansson, fullmäktigeledamot för SD, uttala sig - och det han sa var träffsäkert. Han menade att demonstrationer för att uttrycka en egen åsikt är OK, att däremot - vilket från AFA-iternas sida var det uttalade målet - försöka hindra valda ledamöter att ta sig till fullmäktigesammanträden är något annat. Det är ett brott, som bör leda till straff.

Några åtal blir dock inte aktuella. Polisen gjorde inga ansatser att gripa någon av antidemokraterna, vare sig i Göteborg eller på annat håll. Inte ens ledarfiguren som pratat i TV.

Så här uttryckte sig en insatschef för polisen i Göteborg, Tommy Axelsson:

"- Det är inget mer konstigt med detta än en fotbollsmatch eller vad det än kan vara där det kommer mycket folk och vi känner att det kan bli stök och bråk.
 
- Vi måste se till att folk får ge uttryck för det de vill och så där."

Det finns faktiskt en avgörande skillnad mellan en nöjestillställning och ett möte för en demokratiskt vald församling, som ska fatta politiska beslut!

Om nöjestillställningar ställs in må det vara tråkigt för dem som tänkt bevista dem, men i övrigt har det ingen räckvidd. Ställs möten för fullmäktigeförsamlingar in kan det få konsekvenser för många. Detsamma gäller om stolar lämnas tomma, så att majoritetsställningen förändras inför beslut.

Detta senare kan i princip uppnås på olika sätt:

• Har man inte möjlighet att inrätta koncentrationsläger (KZ), och stoppa in meningsmotståndare där, så kan man åtminstone blockera ingångarna till möteslokalerna. 1)

• Eller så kan man genom terror i största allmänhet försöka avskräcka dissidenter från fortsatt politisk verksamhet.

En yxa i en lägenhetsdörr kanske gör susen?

Eller ett metallrör i huvudet?

Eller varför inte gas?

 


 Se vidare:

Fascistkontroll

Hantering av opposition

Landskrona

Rätten att mötas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hitlers "Machtübernahme" innefattade sådana metoder. Efter att han blivit rikskansler den 30/1 1933 utlystes nyval, men nazistpartiet nådde inte egen majoritet.

Ur Palmer, "Nya tidens världshistoria": "Hitler som skriade högljutt om det nationella nödläget, tillerkändes emellertid diktatoriska befogenheter av en eftergiven riksdag, från vilken kommunistdeputeradena uteslutits."

Mer detaljerat beskrivs skeendet av tyska historiska museet, på webben. Under avsnittet "Etablerande av naziväldet" skriver man:

"Als dann am 27. Februar 1933 der Reichstag brannte, ordnete Göring umgehend die Verhaftung aller führenden Funktionäre der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) an. Bereits am nächsten Tag erwirkte die Regierung eine Notverordnung 'zum Schutz von Volk und Staat', mit der noch bestehende Grund- und Verfassungsrechte außer Kraft gesetzt wurden. Schon kurz nach dem Reichstagsbrand waren rund 10.000 Personen verhaftet und zum Teil in 'wilden' Konzentrationslagern interniert..."

I översättning:

"När sedan Riksdagshuset brann den 27/2 1993, såg Göring omgående till att häkta alla ledande funktionärer inom kommunistpartiet. Redan nästa dag utverkade regeringen en nödförordning "till skydd för folk och stat", med vilken ännu bestående grundlags- och författningsrättigheter sattes ur kraft. Redan snart efter Riksdagshusbranden hade 10.000 personer häktats och delvis internerats i "vilda" koncentrationsläger..."